เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 

 
 การประชุมประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาของ สพป.ระนอง (19/12/2014)  
 เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมฯประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาของ สพป.ระนอง ประเด็นในการประชุมที่สำคัญได้แก่ งบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายและกลุ่มสาระหลัก การจัดงานวันครู ประจำปี 2558  และเรื่องความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 1/2558 (16/12/2014)  
 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี นายสะโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตฯ เป็นประธานการประชุมฯ ประเด็นที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2558 การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 2559 การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายปี 2558 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558  อ่านต่อ
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก"รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" (16/12/2014)  
 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายพรเทพ แป้นเพชร ผอ.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร เป็นประธานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(ระดับจังหวัด)มีสถานศึกษาเสนอรายชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ 1)นางจิตฤทัย ทองปัทม์ 2)นางอัญชนา ไชยรักษา ในการนี้ นายนพพร สุวรรณรุจิ น.ส.จงกล ทรัพย์สมบูรณ์ และน.ส.รัตน์สีมา ผิวพรรณ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักร๊เข้าร่วมการคัดเลือกฯ:พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปี 2557 จังหวัดกระบี่ (12/12/2014)
 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ "สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล" ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และส่งนักเรียนตัวแทนของ สพป.ระนอง กว่า 600 คนเข้าร่วมแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) (12/9/2014)
 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2557 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง โดยการจัดของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง เพื่อร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของชาวจังหวัดระนอง โดยมีนักเรียน.นักศึกษา.จากสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์และอบรมทางวิชาการ: พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
 5 ธันวาคม 2557 ร่วมพิธีแสดงความจงรักภักดี (12/8/2014)
 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร ณ อบจ.ระนอง และลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ภาคเช้า - กลางวัน -กลางคืน : พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
.
ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ป.6  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555 เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุด

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  
     เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย

ผลการสอบ O-Net ชั้น ม.3  แสดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2556  เปรียบเทียบ
     กับคะแนนเฉลี่ยรวม ปีการศึกษา 2555เรียงลำดับผลการพัฒนาสูงสุดไปต่ำสุดข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ

 

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

 หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
 เจ้าของผลงานโดย นายสุริยศักดิ์ ไชยกูล (26/9/2014)
  การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหินวัว  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางวาสนา เพชรสุข (26/9/2014)
  การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้านวินัยและความซื่อสัตย์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านด่าน ปีการศึกษา 2556  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางปรียาภรณ์ ผยองศักดิ์ (26/9/2014)
  รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอนุบาลระนอง  อ่านต่อ
 เจ้าของผลงานโดย นางบุศรินทร์ ทับแบน (25/11/2013)
  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
หนังสือราชการจาก สพฐ.
ข่าวการศึกษา

ภาพกิจกรรม
   ผอ.สพป.ระนอง
นายปรีชา  บัวกิ่ง
 

   มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   มุมวิชาการ