Log in

  แบนเนอร์
  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  Executive session
  News & Anouncement
  องค์คณะบุคคล
   vision
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  Notice of the meeting
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  Notification requirements
  Download
  Register.
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


viewbranch
Home  Home  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
Content   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพร  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ ถนนเพิ่มผล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนอง กว่า 120 หน่วยงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/5/2555 22:36:32  IP : 118.173.102.244
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.ระนอง ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธานในพิธีฯ ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/5/2555 13:07:30  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง โดยมี รอง ผอ.สพป.ระนอง /ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีฯ กว่า 100 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/4/2555 9:58:52  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สอน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง ทั้ง 13 ศูนย์ โดยการประสานงานของนายปรารมณ์ นาคบำรุง รอง ผอ.สพป.ระนอง ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/1/2555 14:56:44  IP : 118.173.106.69
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดประชุม ครั้งที่ 11/2555 โดยมี นายสโก สกุลรัตน์ เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญได้แก่การดำเนินการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/1/2555 8:35:18  IP : 118.173.106.69
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง  จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม และโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก อ.สุขสำราญ ตามแผนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกแห่ง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/11/2555 22:09:28  IP : 118.173.107.137
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง และคณะชาว สพป.ระนอง รับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เดินทางมาส่ง บุคลากร (ศึกษานิเทศก์) มาช่วยราชการ ณ สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/11/2555 20:51:57  IP : 118.173.102.77
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน ของสังกัด สพป.ระนอง ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการกลั่นกรองการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 34 ตำแหน่ง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/11/2555 10:48:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารการศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพป.ระนอง ประจำปีงบประมาณ 2555  เพื่อจัดทำรายงานสู่สาธารณชน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ฯ : ภาพข่าว พนิตนัีนท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/11/2555 21:07:46  IP : 118.173.111.228
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมทุกแห่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 และมีการมอบเกียรติบัตร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/11/2555 21:18:39  IP : 118.173.105.84
  เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนองและคณะ เข้าคารวะ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เวลา 13.20 น. : ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/11/2555 20:51:07  IP : 118.173.111.1
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กรรมการและเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. สพป.ระนอง ดำเนินการจัดการเลือกตั่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สายประถมศึกษา ตำแหน่งที่ว่าง  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555   ณ สพป.ระนอง ผลการเลือกตั้งฯ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ เบอร์ 1  นายเฉลิมชัย สิทธิพร  ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก :  พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/11/2555 20:47:55  IP : 118.173.111.1
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำบุคลากร สพป.ระนอง รายงานการตรวจฯติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการตรวจราชการ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/11/2555 22:48:34  IP : 1.0.207.200
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2556  ในวันที่ 15 พ.ย. 55 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/11/2555 15:46:49  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหาร ในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมแสดงความดี ท่านกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลาธิการ กพฐ. ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ข่าว ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/11/2555 11:29:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ ผอ.สพม.ทั่วประเทศ ครั้งที่่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งนำคณะเข้ารับรางวัลชมเชยการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2555 :ข่าว ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/11/2555 15:20:52  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง รับการติดตามและประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ จาก สพฐ.ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ 3 ท่าน คือ นายชูชาติ ทรัพย์มาก  ประธานกรรมการ นางปลิดา วิชิตกมลชัย กรรมการ และนางสุนีย์ สิทธิธนะ กรรมการและเลขานุการ ณ สพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/6/2555 10:57:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ระยะที่ 2 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 1,080 เครื่อง สังกัด จำนวน 235 เครื่อง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค     More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 15:38:41  IP : 202.143.158.216
  ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ แจ้งว่า มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ และต้องพิจารณาหลายเรื่อง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 12:11:46  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/1/2555 12:02:09  IP : 202.143.158.216
All 282 Paragraph Page   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
Visitors 44203