Log in

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  Executive session
  News & Anouncement
  องค์คณะบุคคล
   vision
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  Notice of the meeting
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  Notification requirements
  Download
  Register.
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


viewbranch
Home  Home  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
Content   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับดูแลประสานงาน และพิจารณาให้สถานศึกษาเข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ สพป.ระนอง ครั้งที่ 1/2556  ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง มีคณะกรรมการทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/2/2556 11:47:43  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ณ สนามสอบโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนบ้านบางกลาง และโรงเรียนบ้านบางริ้น เพื่อดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบของแต่ละสนามสอบ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/2/2556 21:27:13  IP : 118.173.99.66
  สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และองค์กรต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายของสพป.ระนอง ขณะนี้ อาคารที่พัก (Shelter) ในรูปแบบรีสอร์ท หลังแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการดำเนินการก่อสร้างและรับผิดชอบโดย.. เครือข่ายที่ 1 และเครือข่ายที่ 3 :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/2/2556 21:04:34  IP : 118.173.99.66
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2556  โดยมีโรงเรียนเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จำนวน 35 โรงเรียน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 20/2/2556 16:08:53  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2556  ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการฯเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมสวัสดิการ สพป.ระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ นำเรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา ตามรายละเอียด : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 20/2/2556 15:48:47  IP : 202.143.158.216
  นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง 2556  ณ โรงยิมเนเชี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  กิจกรรมภาคเช้า ตักบาตรอาหารแห้ง  พิธีการเปิดงานฯ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อุปการคุณ ครูและนักเรียนดีเด่น  การเสวนาทางวิชาการ และการแสดงของนักเรียน ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 2/12/2556 11:23:08  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (ใหม่) ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 6  ราย( 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่  วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาการประถมศึกษา และวิชาเอกทั่วไป)  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 2/5/2556 9:24:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จัดงานวันครูปี 2556  วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ณ โรงยิมเนเซียมเฉลิมพระเกียรติ  อบจ.ระนอง โดย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีฯ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมกว่า 2,000  คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/1/2556 11:28:49  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย ดร.ชยพล บัวดิษ รองผอ.สพป.(รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล) ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ระนอง วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ  สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/1/2556 14:53:48  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะบุคลากรของ สพป.ระนอง และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯ อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ. ประกอบด้วย เลขาธิการ กพฐ. (ดร.ชินภทัร ภูมิรัตน ) รอง เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการอาชีวศึกษา  ผอ.สพร.  และผู้ตรวจราชการ สพฐ. ณ กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2556  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/1/2556 15:29:49  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ประชุมประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการทุกชุด ตามประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/8/2556 16:27:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการอวยพรปีใหม่ จาก ผอ.ร.ร.บ้านเชี่ยวเหลียง  ผอ.ร.ร.อนุบาลกดิจติมาพร(เอกชน) นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง มูลนิธิฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/7/2556 14:48:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางริ้น  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/3/2556 23:22:38  IP : 118.173.108.25
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการเข้าอวยพรปีใหม่จาก คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะนักเรียน คณะครู  คณะผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดระนอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/4/2556 11:56:27  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา สมาคมทักษิณนิวยอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 10 ทุนๆละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่มีบิดา มารดา ญาติ ในการเลี้ยงดูและที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/12/2555 14:27:30  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับบุคลากรใน สพป.ระนอง จัดงานต้อนรับปี 2556 ณ ไอเฟสอินน์ระนอง มีการมอบของขวัญปีใหม่ และร่วมฉลองส่งท้ายปี 2555 รับ ปี 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/12/2555 12:04:33  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2556 จากผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ห่วยงานในภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงแรมทีนิดีระนอง  สหกรณืออมทรัพย์ครูระนอง ประธานเครือข่ายที่ 1 และคณะ  ประธานเครือข่ายที่ 7และคณะ ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านสำนัก  ผอ.โรงเรียนบ้านบางปรุ  ผอ.โรงเรียนบ้านด่าน และ ผอ.โรงเรียนยบ้านภูเขาทอง และจากคณะต่าง ๆ: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/3/2556 23:05:56  IP : 118.173.108.25
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4  (ละอุ่นก้าวหน้า) อำเภอละอุ่น  ประจำปีการศึกษา 2555  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลละอุ่น  มีโรงเรียนในเครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 8 โรงเรียน โดยมี นายสาคร พัฒนา ผอ.โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ประธานเครือข่ายที่ 4 และคณะ  ให้การต้อนรับ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/12/2555 15:24:06  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 7/2555  มี นายสุรพล สุวัติกุล ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ ฯ เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/12/2555 10:39:43  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาฯ เพื่อเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรรั้ง สพป.ระนอง ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภาฯ ประธานเครือข่ายฯ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มฯ และหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/12/2555 9:45:45  IP : 202.143.158.216
All 306 Paragraph Page   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
Visitors 47717