Log in

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  Executive session
  News & Anouncement
  องค์คณะบุคคล
   vision
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  Notice of the meeting
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  Notification requirements
  Download
  Register.
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


viewbranch
Home  Home  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
Content   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/1/2555 12:02:09  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ขอแสดงความยินดี กับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้าง คนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2555  ที่ นายปรารมณ์ นาคบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ในนามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 15:15:26  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดประชุมบุคลาากรในสังกัด สพป.ระนอง เพื่อวางแผนเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง  ภาพข่าว : พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 14:23:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ดร.ชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง นางสาวนัยนา ตันติวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มฯ และบุคคลากรทุกคน รวมจำนวน 13 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินฯ ตามตัวชี้วัดที่กลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 16:07:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. นำเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.ชาญณรงค์ คงอินทร์ นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต เป็นจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กับครอบครัว : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 11:14:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะข้าราชการ ครู นักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม  และวางพวงมาลา  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางจังหวัดระนองเก่า) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค สพป.ระนอง  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 23/10/2555 12:04:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง (ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง) ดำเนินการจัดสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ ณ สพป.ระนอง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายในสังกัด โดยรับผิดชอบในการสร้างอาคารที่พัก จำนวน 7 หลัง จากวัสดุที่รื้อถอนอาคารเรียน บ้านพักครู  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/10/2555 13:35:03  IP : 202.143.158.216
 
 More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:24:50  IP : 118.173.103.194
 
 More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:41:54  IP : 118.173.103.194
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด  ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  ณ สพป.ระนอง ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555  โดย นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ 130 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:40:05  IP : 118.173.103.194
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555  นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ระนอง "นักเรียนระนองก้าวล้ำ นำหน้าสู่อาเชียน 58" ณ โรงเรียนชาติเฉลิม อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/12/2555 10:53:14  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ระนอง " นักเรียนระนองก้าวล้ำ นำหน้าสู่อาเชียน 58" ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2555  ณ โรงเรียนชาติเฉลิม อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/9/2555 23:30:47  IP : 118.173.107.73
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมงานเสี้ยงส่ง นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.ระนอง เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ณ โรงยิมเนเซี่ยมเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555  : ภาพข่าวโดย... พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/9/2555 23:32:50  IP : 118.173.107.73
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านชาคลี (อ.กะเปอร์) และโรงเรียนบ้านบางมัน(อ.สุขสำราญ) เพื่อติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน  ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน สภาพของโรงเรียน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคคลากรทางการศึกษา : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/2/2555 23:26:04  IP : 118.173.111.47
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สพป.ระนอง หลักสูตรศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนชั้น ป.1 รุ่นที่ 1 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5(อ.กะเปอร์) และ เครือข่ายที่ 6 (อ.สุขสำราญ) ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านด่าน อ.กะเปอร์ ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/2/2555 22:52:02  IP : 118.173.111.47
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง บรรยายธรรม " ครูกับธรรมะ " ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร(พระอารามหลวง) วัดหน้าเมือง ตามโครงการศีลธรรมนำการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจากสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 100 คน และจาก สพม.ที่ 14 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน กำหนดการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2555      More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/9/2555 20:26:50  IP : 1.0.202.96
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ICT และครูคอมพิวเตอร์ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา  รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2555 จำนวน 3 วัน โดยมี นายสุชล ภู่ไชยเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ  More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/9/2555 18:27:33  IP : 118.173.106.153
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการและผู้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ประจำปี 2555 ในสังกัดสพป.ระนอง รวมจำนวน 54 คน ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง จ.ระนอง สำหรับ สพป.ระนอง มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน และเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด จำนวน  2 คน More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/9/2555 17:30:16  IP : 118.173.106.153
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดสรรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาที่นำไปสู่วิถีคุณภาพตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในวันัที่ 28 กันยายน 2555 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง จ.ระนอง มีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรฯ จำนวนทั้งสิ้น 27 ผลงาน More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/9/2555 22:44:26  IP : 1.0.207.221
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ"วัดน้อยในโรงเรียน"โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60  ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง  โดยมี นายเกษม ศาสนติประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย มีประธานกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น More...
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/9/2555 12:47:42  IP : 202.143.158.216
All 263 Paragraph Page   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
Visitors 40450