เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลาากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ นายประพาส ไชยรักษา นายธีรพันน์ ควรพินิจ นางศิริพร แสงเงิน และนางปัทมา กังวาน (คณะกรรมการ) : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 25/11/2557 11:44:31  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลายคลอง ทุกห้องเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งท่านผอ.เขต มีแผนลงเยี่ยมทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/11/2557 11:43:16  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง (ร.ร.บ้านละออง และ ร.ร.ชนม์พัฒนา) เพื่อตรวจติดตามการจัดการสอนของโรงเรียนในการใช้ ดาวเทียมทีวี (DLTV)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ชื่นชมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 19/11/2557 9:55:52  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนองและคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน รมต.ศธ. คณะกรรมการติดตามสำนักติดตามและประเมินผลฯของ สพฐ. ประกอบด้วย น.ส.สุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์  นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และน.ส.อรอุมา ศิริสุวรรณ์ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 14/11/2557 15:15:30  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอกระบุรี (บ้านบางกุ้ง,บ้านดอนกลาง,บ้านบกกราย) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อศึกษาบริบทในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยเน้นให้ครูใช้สื่อ DLTV ฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 14/11/2557 9:41:29  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการในการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ สนามโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนอนุบาลระนอง และโรงเรียนชาติเฉลิม ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2557 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/10/2557 10:08:22  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะข้าราชการในสังกัดเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  เวลา 14.30 น. : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/5/2557 15:41:07  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุม รอง ผอ.สพป.ทุกคน และผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสำนักงานเขตฯให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และสพฐ. : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/5/2557 15:25:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ  หนูทอง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นายสำเนา พุ่มจันทร์ พนักงานขับรถ สพป.ระนอง ที่ขอลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/10/2557 12:00:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฏิบัติการด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้น ป.2-3 ในโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:57:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างสรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามแผนกลยุทธ์  โดยได้มอบให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์แต่ละมาตรฐานเขต ประชุมระดมสมอง เพื่อเสนอรายงานต่อ สพฐ.และสาธารณชน  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:40:40  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีให้กับ ผอ.บำรุง ฤทธิรัตน์ .ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านส้อง  จ.สุราษฎร์ธานี : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 10/8/2557 16:06:13  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง "ที่ผ่านมาแสนเหนี่อยหนักสักเพียงใด สู่เส้นชัยวันเกษียณแสนภาคภูมิ"ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์     คอนแวนชั่นระนอง มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 24 ท่าน พิธีแสดงมุฑิตาจิต การมอบประกาศเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ: พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:26:24  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์ คอนแวนชั่นระนอง สาระทีสำคัญได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจุดเน้นของ สพฐ.ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:32:00  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล (คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และคณะ ก.ต.ป.น.) เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเคียงเล ระนอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่องค์คณะรับทราบข้อเสนอแนะและประสานความคิดฯ : ภาพข่าว พนิตนัีนท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:33:34  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในการของการบริหารราชการ ฯ โดยมี นายสโก สกุลรัตน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/9/2557 14:56:39  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จ.ระนอง ให้กับนักเรียนร.ร.บ้านหินช้าง และ ร.ร.บ้านเขานางหงส์ รวมจำนวน 70 ทุน โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/9/2557 12:29:39  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 25 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการของ นายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง  ในงานนี้ ผอ.เขตฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ จาก สพฐ. และของที่ระลึก ให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการ มีบุคลาากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 25/9/2557 15:22:42  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตฯ ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  ผู้เข้าร่วมประชุม:รอง ผอ.สพป. ประธานเครือข่าย ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีประเด็นที่สำคัญเรื่องการกำหนดสถานที่แข่งขัน,การกำหนดกิจกรรม,การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ,และแนวทางการจัดการแข่งขันฯ  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/9/2557 14:58:24  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะรอง ผอ.สพป. ผู้บริหาร ร.ร. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน สำหรับ สพป.ระนอง มี นายสุจินต์ เพชรสังข์ และนายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/9/2557 9:54:37  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 283 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 44304