เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฏิบัติการด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้น ป.2-3 ในโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:57:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างสรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามแผนกลยุทธ์  โดยได้มอบให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์แต่ละมาตรฐานเขต ประชุมระดมสมอง เพื่อเสนอรายงานต่อ สพฐ.และสาธารณชน  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:40:40  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีให้กับ ผอ.บำรุง ฤทธิรัตน์ .ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านส้อง  จ.สุราษฎร์ธานี : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 10/8/2557 16:06:13  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง "ที่ผ่านมาแสนเหนี่อยหนักสักเพียงใด สู่เส้นชัยวันเกษียณแสนภาคภูมิ"ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์     คอนแวนชั่นระนอง มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 24 ท่าน พิธีแสดงมุฑิตาจิต การมอบประกาศเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ: พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:26:24  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์ คอนแวนชั่นระนอง สาระทีสำคัญได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจุดเน้นของ สพฐ.ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:32:00  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล (คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และคณะ ก.ต.ป.น.) เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเคียงเล ระนอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่องค์คณะรับทราบข้อเสนอแนะและประสานความคิดฯ : ภาพข่าว พนิตนัีนท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:33:34  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในการของการบริหารราชการ ฯ โดยมี นายสโก สกุลรัตน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/9/2557 14:56:39  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จ.ระนอง ให้กับนักเรียนร.ร.บ้านหินช้าง และ ร.ร.บ้านเขานางหงส์ รวมจำนวน 70 ทุน โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/9/2557 12:29:39  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 25 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการของ นายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง  ในงานนี้ ผอ.เขตฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ จาก สพฐ. และของที่ระลึก ให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการ มีบุคลาากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 25/9/2557 15:22:42  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตฯ ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  ผู้เข้าร่วมประชุม:รอง ผอ.สพป. ประธานเครือข่าย ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีประเด็นที่สำคัญเรื่องการกำหนดสถานที่แข่งขัน,การกำหนดกิจกรรม,การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ,และแนวทางการจัดการแข่งขันฯ  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/9/2557 14:58:24  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะรอง ผอ.สพป. ผู้บริหาร ร.ร. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน สำหรับ สพป.ระนอง มี นายสุจินต์ เพชรสังข์ และนายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/9/2557 9:54:37  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียนไม่เกิน 120 คน)  จำนวน 33 แห่ง กับ 1 สาขา ตามนโยบายของ คสช. มีผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังการชี้แจงโรงเรียนละ 2 คน  ณ สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/9/2557 14:33:49  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2557 สพป.ระนอง ได้ดำเนินการเลือกอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง ผลการรเลือกตั้ง(ไม่เป็นทางการ) ปรากฎว่า ประเภท ผู้แทนผู้บริหารฯ
หมายเลข1 นายประพาส ไชยรักษา ได้คะแนนสูงสุด ประเภทผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาฯ หมายเลข 1 นางศิริพร แสงเงิน ได้คะแนนสูงสุด : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/8/2557 10:11:47  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 30 ส.ค.-3 ก.ย. 57 ณ สพป.ตาก 1 สพป.สมุสงคราม และเยี่ยมชมโครงการเรือห้องสมุดเคลื่อนที่ จ.นนทบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/5/2557 16:50:08  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โดยสพฐ.ได้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ วัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ,นางปาลิตา วิชิตกมลชัย น.สกริษฐา เจริญเลิศ จากสำนักติดตามฯ สพฐ.เป็นกรรมการในการตรวจเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 ณ สพป.ระนอง:ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/8/2557 16:02:54  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ดำเนินการรับสมัครบุคคล(ข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา)เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง เปิดรับสัมคร ระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.57  (ในเวลาราชการ) และลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 7 ก.ย.57 ณ สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 24/8/2557 13:31:59  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อเตรียมรับการประเมินสำนักงานเขตฯจากหน่วยงานต้นสังกัด  ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 8/5/2557 9:25:22  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนกงาง ณ โรงเรียนบ้านนกงาง มีผอ.โรงเรียน จำนวน 5 คน เข้ารับการประเมินฯ สำหรับคณะกรรมการ ประกอบด้วย สพป.ระนอง,อกคศ.เขตพื้นที่,ผู้แทนผู้ปกครอง,ผู้แทนครู,และชุมชน ผลการประเมินจะประกาศให้ทราบต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 29/7/2557 10:26:27  IP : 202.143.158.216
   17 มิ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหลักและขนาดเล็ก 14 แห่ง รวม 91 คน เข้าร่วมฯ ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/6/2557 10:37:47  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชาติเฉลิม ได้ดำเนินการให้ผู้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.ชาติเฉลิม ทั้งสิ้น 6 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ 3 ราย คือ นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร ผอ.ร.ร.บ้านนกงาง นางนิตยาพร รัตน์พันธ์   ผอ.ร.ร.บ้านบางสีกิ้ม และ นายธวัช จันธนู ผอ.ร.ร.ไทยรัฐ 97 ณ ร.ร.ชาติเฉลิม ในการแสดงวิศัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินฯ : พนิตนัท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 6/12/2557 10:34:39  IP : 202.29.215.86
จำนวนทั้งหมด 274 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 42856