เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ณ เมืองทองธานี จ.นนทบรี และนำคณะบุคลากร ผู้บริหาร นักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมแข่งขันฯ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ร.ร.บ้านทุ่งหงาว และร.ร.บ้านภูเขาทอง  เยี่ยมชมงานฯ ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/2/2558 16:21:50  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 14 ก.พ.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ณ สนามสอบโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมือง ระนอง  มี 5 ห้องสอบ พร้อมทั้งเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำสนามสอบ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และทั่วๆไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 15/2/2558 12:32:17  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 10 ก.พ.58 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง.ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชน ปี 2558 "เอกชน คนสร้างชาติ" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อบจ.ระนอง มีโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระนอง 11 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมฯ การเดินพาเหรด มอบเกียรติแก่บุคลากรดีเด่น การแข่งขันกีฬาครู และการแสดงบนเวทีของนักเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 13/2/2558 14:34:41  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมงานเลี้ยงน้ำชาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียดเพื่อหารายได้ในการพัฒนาโรงเรียน "สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก" โดยในงานมีกิจกรรมมากมายและการแสดงของนักเรียนบนเวทีในภาคกลางคืน  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/6/2558 9:54:29  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับ ป.6 และ ม.3 ของโรงเรียนในสังกัดทุกอำเภอ เมื่อวันที่ 31 ม.ค - 1 ก.พ. 58 ผอ.สพป.ระนอง กล่าวว่าในที่สุดเราก็ผ่านการสอบ O-NET  แล้ว ขอขอบคุณทุกท่านในความมุ่งมั่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์เด็กระนอง วันนี้เราทำสิ่งที่ดีที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรหากดีขึ้นพวกเราภาคภูมิใจแต่หากผลสอบไม่ดีขึ้นก็ไม่มีอะไรจะเสียใจเราก็ต้องทบทวนบทเรียนและหาแนวทางกันใหม่ : พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/2/2558 9:58:38  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 29 ม.ค.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยเสียด อ.กะเปอร์ เพื่อติดตามการบริหารจัดการโรงเรียน และได้ศึกษาดูงานของไร่ไออรุณ ณ บ้านบางปรุ อ.กะเปอร์ เกี่ยวกับการจัดทำไร่สวนผสมในพื้นที่กว่า 10 ไร่ โดยการใช้ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวฯ แหล่งข่าวจากนิตยาสาร My Home โดยการประสานงานของ นางชาลี คฑาเพ็ชร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเสียดและคณะ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/1/2558 16:36:15  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการนิเทศติดตามการบริหารงานโรงเรียน โดยมีนายอรรณพ  สันติสุข รักษาการ ผอ.ร.ร.ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ นำอุปกรณ์การเรียน,เครื่องใช้จำเป็นส่วนตัว มอบให้กับ ด.ช.เอกราช ซื่อตรง นักเรียนชั้นป.5 ที่อาศัยกับพ่อในศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด ของหมู่บ้าน และเดินทางด้วยเท้ากว่า 5 กิโลเมตรไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ(สาขาหน้านอก) ที่มีนักเรียน 27 คน ครู 2 คน ใช้วิธีการสอนโดย DLTV ครบทุกชั้นเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/1/2558 16:29:33  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง หัวข้อราชการได้แก่ การวางแผนงบประมาณประจำปี การเตรียมการสอบ O-NET , NT การวางแผนการสอบแต่งตั้ง ผอ./รอง ผอ.สถานศึกษา, การสอบแต่งตั้งบุคคล ตาม ว.16 , ว.19 และอื่น ๆ  : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/2/2558 13:40:51  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนองและคณะบุคลากร  ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะที่ 23 โดยมี นายชิต นาสัก ข้าราชการบำนาญ (หน.คณะ) น.ส.กาญจนาภรณ์ มุขดารา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และน.ส.วรรณสุภา เฉลิมชีพ นักวิชาการศึกษา ของสำนักติดตามฯ เป็นคณะกรรมการติดตามฯ สพป.ระนอง เกียวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/1/2558 9:29:53  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  ร.ท.เวียน แสงดี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขาธิการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ จัดทำระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญๆเพื่อขออนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. ในการดำเนินการ พร้อมทั้ง อวยพรปีใหม่ 2558 คณะอนุกรรมการฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/9/2558 14:09:32  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2558 นายปรีชา บัวกิ่ง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง . ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2558  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ)   ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/9/2558 9:53:37  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/8/2558 15:20:15  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่ 2558 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง ประธานเครือข่ายในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับรางวัลพิเศษ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/6/2558 14:04:48  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ต้อนรับคณะประธานเครือยข่ายการศึกษาฯ ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 และขอพรจาก ผอ.สพป.ระนอง  ณ อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/12/2557 12:23:12  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมฯประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาของ สพป.ระนอง ประเด็นในการประชุมที่สำคัญได้แก่ งบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายและกลุ่มสาระหลัก การจัดงานวันครู ประจำปี 2558  และเรื่องความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 19/12/2557 15:20:18  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี นายสะโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตฯ เป็นประธานการประชุมฯ ประเด็นที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2558 การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 2559 การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายปี 2558 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/12/2557 9:42:06  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายพรเทพ แป้นเพชร ผอ.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร เป็นประธานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(ระดับจังหวัด)มีสถานศึกษาเสนอรายชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ 1)นางจิตฤทัย ทองปัทม์ 2)นางอัญชนา ไชยรักษา ในการนี้ นายนพพร สุวรรณรุจิ น.ส.จงกล ทรัพย์สมบูรณ์ และน.ส.รัตน์สีมา ผิวพรรณ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักร๊เข้าร่วมการคัดเลือกฯ:พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 16/12/2557 10:51:35  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ "สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล" ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และส่งนักเรียนตัวแทนของ สพป.ระนอง กว่า 600 คนเข้าร่วมแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/12/2557 13:53:47  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2557 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง โดยการจัดของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง เพื่อร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของชาวจังหวัดระนอง โดยมีนักเรียน.นักศึกษา.จากสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์และอบรมทางวิชาการ: พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/9/2557 11:03:31  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร ณ อบจ.ระนอง และลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ภาคเช้า - กลางวัน -กลางคืน : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/8/2557 11:49:26  IP : 202.29.215.82
จำนวนทั้งหมด 306 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 47811