เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตฯ ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  ผู้เข้าร่วมประชุม:รอง ผอ.สพป. ประธานเครือข่าย ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีประเด็นที่สำคัญเรื่องการกำหนดสถานที่แข่งขัน,การกำหนดกิจกรรม,การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ,และแนวทางการจัดการแข่งขันฯ  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/9/2557 14:58:24  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะรอง ผอ.สพป. ผู้บริหาร ร.ร. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน สำหรับ สพป.ระนอง มี นายสุจินต์ เพชรสังข์ และนายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/9/2557 9:54:37  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียนไม่เกิน 120 คน)  จำนวน 33 แห่ง กับ 1 สาขา ตามนโยบายของ คสช. มีผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังการชี้แจงโรงเรียนละ 2 คน  ณ สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/9/2557 14:33:49  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2557 สพป.ระนอง ได้ดำเนินการเลือกอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง ผลการรเลือกตั้ง(ไม่เป็นทางการ) ปรากฎว่า ประเภท ผู้แทนผู้บริหารฯ
หมายเลข1 นายประพาส ไชยรักษา ได้คะแนนสูงสุด ประเภทผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาฯ หมายเลข 1 นางศิริพร แสงเงิน ได้คะแนนสูงสุด : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/8/2557 10:11:47  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 30 ส.ค.-3 ก.ย. 57 ณ สพป.ตาก 1 สพป.สมุสงคราม และเยี่ยมชมโครงการเรือห้องสมุดเคลื่อนที่ จ.นนทบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/5/2557 16:50:08  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โดยสพฐ.ได้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ วัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ,นางปาลิตา วิชิตกมลชัย น.สกริษฐา เจริญเลิศ จากสำนักติดตามฯ สพฐ.เป็นกรรมการในการตรวจเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 ณ สพป.ระนอง:ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/8/2557 16:02:54  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ดำเนินการรับสมัครบุคคล(ข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา)เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง เปิดรับสัมคร ระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.57  (ในเวลาราชการ) และลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 7 ก.ย.57 ณ สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 24/8/2557 13:31:59  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อเตรียมรับการประเมินสำนักงานเขตฯจากหน่วยงานต้นสังกัด  ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 8/5/2557 9:25:22  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนกงาง ณ โรงเรียนบ้านนกงาง มีผอ.โรงเรียน จำนวน 5 คน เข้ารับการประเมินฯ สำหรับคณะกรรมการ ประกอบด้วย สพป.ระนอง,อกคศ.เขตพื้นที่,ผู้แทนผู้ปกครอง,ผู้แทนครู,และชุมชน ผลการประเมินจะประกาศให้ทราบต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 29/7/2557 10:26:27  IP : 202.143.158.216
   17 มิ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหลักและขนาดเล็ก 14 แห่ง รวม 91 คน เข้าร่วมฯ ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/6/2557 10:37:47  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชาติเฉลิม ได้ดำเนินการให้ผู้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.ชาติเฉลิม ทั้งสิ้น 6 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ 3 ราย คือ นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร ผอ.ร.ร.บ้านนกงาง นางนิตยาพร รัตน์พันธ์   ผอ.ร.ร.บ้านบางสีกิ้ม และ นายธวัช จันธนู ผอ.ร.ร.ไทยรัฐ 97 ณ ร.ร.ชาติเฉลิม ในการแสดงวิศัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินฯ : พนิตนัท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 6/12/2557 10:34:39  IP : 202.29.215.86
  สพป.ระนอง ร่วมกับ อบจ.ระนอง และหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดระนอง จัดงาน สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงาน และ นายสุนทร คำกล้า รอง นายก อบจ.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนทุกสังกัด และการบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต : พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 6/12/2557 10:19:08  IP : 202.29.215.86
  นายสโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆได้แก่ การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การขยายชั้นเรียน  คุณภาพการศึกษาของ สพป. การรายงานผลการตัดการศึกษา ฯ: พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/5/2557 14:36:11  IP : 202.29.215.86
  เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้แทนบุคลากรสพป.ระนองและผู้บริหารโรงเรียน เดินทางไปให้กำลังใจและขอบคุณ ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ณ ค่ายรัตนรังสรรค์  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25  จ.ระนอง โดยมีผู้บังคับกองพัน (พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา) และคณะ ให้การต้อนรับ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 27/5/2557 23:27:50  IP : 27.145.124.97
  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯในการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ"สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระอง" ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/5/2557 10:46:39  IP : 202.29.215.86
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูฯ ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีผู้รับการปฐมนิเทศ 100 คน ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 15/5/2557 16:52:18  IP : 202.29.215.86
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบศ.ศธ.) รุ่นที่ 4 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 5/6/2557 15:08:38  IP : 118.173.96.72
  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง เลขานุการกรรมการ อกคศ. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ อกคศ.เขตพื้นที่ มี ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการอนุมัติผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จำนวนประมาณ 100 อัตรา จะประการผลการสอบในวันที่ 2 พ.ค. 57 และเรียกรายงานตัวรับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 14-15 พ.ค. 57 ณ สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 5/2/2557 10:20:23  IP : 202.29.215.86
  สพป.ระนอง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 8 วิชาเอก  มีผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข  จำนวน 433 คน และเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2557 เป็นการสอบ ภาค ค วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โดยใช้สนามสอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 100 % : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/4/2557 10:57:21  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รวมกับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ระนอง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และเล่นน้ำสงกรานต์ ณ หน้าหอพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 4/11/2557 23:09:44  IP : 118.173.101.141
จำนวนทั้งหมด 265 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40953