เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมฯประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาของ สพป.ระนอง ประเด็นในการประชุมที่สำคัญได้แก่ งบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายและกลุ่มสาระหลัก การจัดงานวันครู ประจำปี 2558  และเรื่องความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 19/12/2557 15:20:18  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี นายสะโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตฯ เป็นประธานการประชุมฯ ประเด็นที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2558 การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 2559 การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายปี 2558 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/12/2557 9:42:06  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายพรเทพ แป้นเพชร ผอ.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร เป็นประธานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(ระดับจังหวัด)มีสถานศึกษาเสนอรายชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ 1)นางจิตฤทัย ทองปัทม์ 2)นางอัญชนา ไชยรักษา ในการนี้ นายนพพร สุวรรณรุจิ น.ส.จงกล ทรัพย์สมบูรณ์ และน.ส.รัตน์สีมา ผิวพรรณ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักร๊เข้าร่วมการคัดเลือกฯ:พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 16/12/2557 10:51:35  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ "สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล" ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และส่งนักเรียนตัวแทนของ สพป.ระนอง กว่า 600 คนเข้าร่วมแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/12/2557 13:53:47  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2557 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง โดยการจัดของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง เพื่อร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของชาวจังหวัดระนอง โดยมีนักเรียน.นักศึกษา.จากสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์และอบรมทางวิชาการ: พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/9/2557 11:03:31  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร ณ อบจ.ระนอง และลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ภาคเช้า - กลางวัน -กลางคืน : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/8/2557 11:49:26  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 สพป.ระนอง ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 11/2557 มี ร.ท.เวียน แสงดี  ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน สาระที่สำคัญ การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู การให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ ,การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน และอื่นๆ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/8/2557 10:34:42  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างทุกคนในสังกัด สพป.ระนอง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/8/2557 10:15:26  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะรองผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่มฯ ประธานเครือข่าย และผู้แทนข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/11/2557 16:44:39  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลาากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ นายประพาส ไชยรักษา นายธีรพันน์ ควรพินิจ นางศิริพร แสงเงิน และนางปัทมา กังวาน (คณะกรรมการ) : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 25/11/2557 11:44:31  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลายคลอง ทุกห้องเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งท่านผอ.เขต มีแผนลงเยี่ยมทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/11/2557 11:43:16  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง (ร.ร.บ้านละออง และ ร.ร.ชนม์พัฒนา) เพื่อตรวจติดตามการจัดการสอนของโรงเรียนในการใช้ ดาวเทียมทีวี (DLTV)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ชื่นชมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 19/11/2557 9:55:52  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนองและคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วน รมต.ศธ. คณะกรรมการติดตามสำนักติดตามและประเมินผลฯของ สพฐ. ประกอบด้วย น.ส.สุรีรัตน์ ตั่งยะฤทธิ์  นางเกษรินทร์ วิริยะอาภรณ์ และน.ส.อรอุมา ศิริสุวรรณ์ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 14/11/2557 15:15:30  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอกระบุรี (บ้านบางกุ้ง,บ้านดอนกลาง,บ้านบกกราย) เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เพื่อศึกษาบริบทในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กโดยเน้นให้ครูใช้สื่อ DLTV ฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 14/11/2557 9:41:29  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันทักษะทางวิชาการในการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคใต้ ณ สนามโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนอนุบาลระนอง และโรงเรียนชาติเฉลิม ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2557 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/10/2557 10:08:22  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะข้าราชการในสังกัดเข้าคารวะและแสดงความยินดีกับ นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 57 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  เวลา 14.30 น. : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/5/2557 15:41:07  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 5 พ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุม รอง ผอ.สพป.ทุกคน และผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม เพื่อชี้แจงพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการสำนักงานเขตฯให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และสพฐ. : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/5/2557 15:25:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ  หนูทอง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นายสำเนา พุ่มจันทร์ พนักงานขับรถ สพป.ระนอง ที่ขอลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/10/2557 12:00:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฏิบัติการด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้น ป.2-3 ในโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:57:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างสรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามแผนกลยุทธ์  โดยได้มอบให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์แต่ละมาตรฐานเขต ประชุมระดมสมอง เพื่อเสนอรายงานต่อ สพฐ.และสาธารณชน  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:40:40  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 292 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 45078