เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2556
   ค่านิยมร่วม
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
   17 มิ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหลักและขนาดเล็ก 14 แห่ง รวม 91 คน เข้าร่วมฯ ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/6/2557 10:37:47  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชาติเฉลิม ได้ดำเนินการให้ผู้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.ชาติเฉลิม ทั้งสิ้น 6 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ 3 ราย คือ นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร ผอ.ร.ร.บ้านนกงาง นางนิตยาพร รัตน์พันธ์   ผอ.ร.ร.บ้านบางสีกิ้ม และ นายธวัช จันธนู ผอ.ร.ร.ไทยรัฐ 97 ณ ร.ร.ชาติเฉลิม ในการแสดงวิศัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินฯ : พนิตนัท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 6/12/2557 10:34:39  IP : 202.29.215.86
  สพป.ระนอง ร่วมกับ อบจ.ระนอง และหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดระนอง จัดงาน สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงาน และ นายสุนทร คำกล้า รอง นายก อบจ.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนทุกสังกัด และการบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต : พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 6/12/2557 10:19:08  IP : 202.29.215.86
  นายสโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆได้แก่ การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การขยายชั้นเรียน  คุณภาพการศึกษาของ สพป. การรายงานผลการตัดการศึกษา ฯ: พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/5/2557 14:36:11  IP : 202.29.215.86
  เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้แทนบุคลากรสพป.ระนองและผู้บริหารโรงเรียน เดินทางไปให้กำลังใจและขอบคุณ ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ณ ค่ายรัตนรังสรรค์  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25  จ.ระนอง โดยมีผู้บังคับกองพัน (พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา) และคณะ ให้การต้อนรับ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 27/5/2557 23:27:50  IP : 27.145.124.97
  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯในการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ"สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระอง" ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/5/2557 10:46:39  IP : 202.29.215.86
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูฯ ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีผู้รับการปฐมนิเทศ 100 คน ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 15/5/2557 16:52:18  IP : 202.29.215.86
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบศ.ศธ.) รุ่นที่ 4 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 5/6/2557 15:08:38  IP : 118.173.96.72
  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง เลขานุการกรรมการ อกคศ. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ อกคศ.เขตพื้นที่ มี ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการอนุมัติผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จำนวนประมาณ 100 อัตรา จะประการผลการสอบในวันที่ 2 พ.ค. 57 และเรียกรายงานตัวรับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 14-15 พ.ค. 57 ณ สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 5/2/2557 10:20:23  IP : 202.29.215.86
  สพป.ระนอง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 8 วิชาเอก  มีผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข  จำนวน 433 คน และเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2557 เป็นการสอบ ภาค ค วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โดยใช้สนามสอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 100 % : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/4/2557 10:57:21  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รวมกับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ระนอง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และเล่นน้ำสงกรานต์ ณ หน้าหอพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 4/11/2557 23:09:44  IP : 118.173.101.141
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง ก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและบุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ สาระที่สำคัญของการประชุมได้แก่ ผลการสอบ O-NET การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย การเบิกจ่ายงบประมาณฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/3/2557 9:15:55  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 26 มี.ค.57 ณ สพป.ระนอง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดียจำกัดร่วมกับ สพป.ระนอง มีผู้เข้าอบรมกว่า 100 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.และโรงเรียนเอกชน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/3/2557 9:11:54  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นหัวหน้าคณะนำบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา "เชี่ยวหลานเกมส์" "กีฬาประสานงาน สานสัมพันธ์อันดามันสู่อ่าวไทย" ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 3,สพป.ชุมพร เขต 1 ,เขต 2 และสพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 15/3/2557 10:39:18  IP : 202.29.215.86
  เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสินไห "สินไหเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห อ.เมือง  โดยมี รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 57 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/2/2557 10:20:14  IP : 202.29.215.86
  เมื่อวันที่ 18-20 ก.พ. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี เป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ จำนวน 33 รายการ      พร้อมแสดงผลงานของ นักเรียนในงานฯ สรุปผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับทอง  15 รางวัล , ระดับเงิน 7 รางวัล, ระดับทองแดง 5  รางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค      อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/2/2557 10:07:41  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสารรงบประมาณของ สพป.ระนอง ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร อ.เมืองระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/11/2557 0:53:47  IP : 118.173.100.148
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง ประจำปี 2557  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีโรงเรียนเอกชนทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรม การเดินขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา และการแสดงของนักเรียน และกาารประกวดขวัญใจวันการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/11/2557 0:54:30  IP : 118.173.100.148
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3   ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินการบริหารการทดสอบทางการศึกษาฯให้ได้ตามมาตรฐานมีความโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง โรงเรียนบ้านสำนัก อ.กะเปอร์ ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/9/2557 9:46:45  IP : 118.173.96.218
  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินการสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 มี รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/7/2557 23:10:57  IP : 118.173.103.145
จำนวนทั้งหมด 256 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 36744