เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 22 ม.ค.58 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการนิเทศติดตามการบริหารงานโรงเรียน โดยมีนายอรรณพ  สันติสุข รักษาการ ผอ.ร.ร.ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ นำอุปกรณ์การเรียน,เครื่องใช้จำเป็นส่วนตัว มอบให้กับ ด.ช.เอกราช ซื่อตรง นักเรียนชั้นป.5 ที่อาศัยกับพ่อในศูนย์รับแจ้งข่าวยาเสพติด ของหมู่บ้าน และเดินทางด้วยเท้ากว่า 5 กิโลเมตรไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านหาดทรายดำ(สาขาหน้านอก) ที่มีนักเรียน 27 คน ครู 2 คน ใช้วิธีการสอนโดย DLTV ครบทุกชั้นเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/1/2558 16:29:33  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษาฯ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง หัวข้อราชการได้แก่ การวางแผนงบประมาณประจำปี การเตรียมการสอบ O-NET , NT การวางแผนการสอบแต่งตั้ง ผอ./รอง ผอ.สถานศึกษา, การสอบแต่งตั้งบุคคล ตาม ว.16 , ว.19 และอื่น ๆ  : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/1/2558 15:21:21  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 58 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนองและคณะบุคลากร  ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 คณะที่ 23 โดยมี นายชิต นาสัก ข้าราชการบำนาญ (หน.คณะ) น.ส.กาญจนาภรณ์ มุขดารา นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และน.ส.วรรณสุภา เฉลิมชีพ นักวิชาการศึกษา ของสำนักติดตามฯ เป็นคณะกรรมการติดตามฯ สพป.ระนอง เกียวกับมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/1/2558 9:29:53  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558  ร.ท.เวียน แสงดี ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขาธิการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ จัดทำระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญๆเพื่อขออนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. ในการดำเนินการ พร้อมทั้ง อวยพรปีใหม่ 2558 คณะอนุกรรมการฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/9/2558 14:09:32  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม  2558 นายปรีชา บัวกิ่ง พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ระนอง . ผอ.กลุ่มฯ และบุคลากรในสังกัด เข้าอวยพรปีใหม่ 2558  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ)   ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/9/2558 9:53:37  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/8/2558 15:20:15  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการจัดงานฉลองต้อนรับปีใหม่ 2558 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง ประธานเครือข่ายในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมจับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับรางวัลพิเศษ ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 1/6/2558 14:04:48  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ต้อนรับคณะประธานเครือยข่ายการศึกษาฯ ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง เข้าอวยพรปีใหม่ 2558 และขอพรจาก ผอ.สพป.ระนอง  ณ อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/12/2557 12:23:12  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมฯประธานเครือข่ายคุณภาพการศึกษาของ สพป.ระนอง ประเด็นในการประชุมที่สำคัญได้แก่ งบประมาณที่ดินสิ่งก่อสร้าง การจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายและกลุ่มสาระหลัก การจัดงานวันครู ประจำปี 2558  และเรื่องความสำเร็จในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับภาคใต้ ณ จังหวัดกระบี่ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 19/12/2557 15:20:18  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ โดยมี นายสะโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตฯ เป็นประธานการประชุมฯ ประเด็นที่กำหนดในระเบียบวาระการประชุมมีดังนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี 2558 การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 2559 การขอเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวง แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 การบริหารงบประมาณเหลือจ่ายปี 2558 และการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/12/2557 9:42:06  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.57 นายพรเทพ แป้นเพชร ผอ.ร.ร.พิชัยรัตนาคาร เป็นประธานการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(ระดับจังหวัด)มีสถานศึกษาเสนอรายชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกดังนี้ 1)นางจิตฤทัย ทองปัทม์ 2)นางอัญชนา ไชยรักษา ในการนี้ นายนพพร สุวรรณรุจิ น.ส.จงกล ทรัพย์สมบูรณ์ และน.ส.รัตน์สีมา ผิวพรรณ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักร๊เข้าร่วมการคัดเลือกฯ:พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 16/12/2557 10:51:35  IP : 202.29.215.82
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ "สุดยอดเด็กใต้ ก้าวไกล สู่สากล" ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และส่งนักเรียนตัวแทนของ สพป.ระนอง กว่า 600 คนเข้าร่วมแข่งขันฯ ในระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ไปเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/12/2557 13:53:47  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2557 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ ณ โรงยิมเนเซี่ยม อบจ.ระนอง โดยการจัดของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดระนอง เพื่อร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของชาวจังหวัดระนอง โดยมีนักเรียน.นักศึกษา.จากสถาบันทางการศึกษาในจังหวัดระนองเข้าร่วมกิจกรรมการเดินรณรงค์และอบรมทางวิชาการ: พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/9/2557 11:03:31  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระบาทสมเด็จของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพร ณ อบจ.ระนอง และลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง ภาคเช้า - กลางวัน -กลางคืน : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/8/2557 11:49:26  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 สพป.ระนอง ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 11/2557 มี ร.ท.เวียน แสงดี  ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน สาระที่สำคัญ การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครู การให้ข้าราชการครูฯมีวิทยฐานะชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ ,การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน และอื่นๆ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/8/2557 10:34:42  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างทุกคนในสังกัด สพป.ระนอง ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 12/8/2557 10:15:26  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 27 พ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะรองผอ.เขตฯ ผอ.กลุ่มฯ ประธานเครือข่าย และผู้แทนข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/11/2557 16:44:39  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมการพิจารณากลั่นกรองการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลาากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2556 ประกอบด้วย นายชยพล บัวดิษ นายประพาส ไชยรักษา นายธีรพันน์ ควรพินิจ นางศิริพร แสงเงิน และนางปัทมา กังวาน (คณะกรรมการ) : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 25/11/2557 11:44:31  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลายคลอง ทุกห้องเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามแนวพระราชดำริ ซึ่งท่านผอ.เขต มีแผนลงเยี่ยมทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นการกระตุ้นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/11/2557 11:43:16  IP : 202.29.215.82
  เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก 2 แห่ง (ร.ร.บ้านละออง และ ร.ร.ชนม์พัฒนา) เพื่อตรวจติดตามการจัดการสอนของโรงเรียนในการใช้ ดาวเทียมทีวี (DLTV)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และได้ชื่นชมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียน ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 19/11/2557 9:55:52  IP : 202.29.215.82
จำนวนทั้งหมด 300 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 45977