เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2556
   ค่านิยมร่วม
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนกงาง ณ โรงเรียนบ้านนกงาง มีผอ.โรงเรียน จำนวน 5 คน เข้ารับการประเมินฯ สำหรับคณะกรรมการ ประกอบด้วย สพป.ระนอง,อกคศ.เขตพื้นที่,ผู้แทนผู้ปกครอง,ผู้แทนครู,และชุมชน ผลการประเมินจะประกาศให้ทราบต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 29/7/2557 10:26:27  IP : 202.143.158.216
   17 มิ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหลักและขนาดเล็ก 14 แห่ง รวม 91 คน เข้าร่วมฯ ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/6/2557 10:37:47  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ชาติเฉลิม ได้ดำเนินการให้ผู้ขอย้ายมาดำรงตำแหน่งผอ.ร.ร.ชาติเฉลิม ทั้งสิ้น 6 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ 3 ราย คือ นายเผ่าพงษ์ หีบเพชร ผอ.ร.ร.บ้านนกงาง นางนิตยาพร รัตน์พันธ์   ผอ.ร.ร.บ้านบางสีกิ้ม และ นายธวัช จันธนู ผอ.ร.ร.ไทยรัฐ 97 ณ ร.ร.ชาติเฉลิม ในการแสดงวิศัยทัศน์เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินฯ : พนิตนัท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 6/12/2557 10:34:39  IP : 202.29.215.86
  สพป.ระนอง ร่วมกับ อบจ.ระนอง และหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษาของจังหวัดระนอง จัดงาน สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระนอง ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬาจังหวัดระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงาน และ นายสุนทร คำกล้า รอง นายก อบจ.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนทุกสังกัด และการบรรยายธรรมโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต : พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 6/12/2557 10:19:08  IP : 202.29.215.86
  นายสโก สกุลรัตน์ ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 57 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆได้แก่ การโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การขยายชั้นเรียน  คุณภาพการศึกษาของ สพป. การรายงานผลการตัดการศึกษา ฯ: พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/5/2557 14:36:11  IP : 202.29.215.86
  เมื่อวันที่ 28 พ.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้แทนบุคลากรสพป.ระนองและผู้บริหารโรงเรียน เดินทางไปให้กำลังใจและขอบคุณ ผู้แทนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ณ ค่ายรัตนรังสรรค์  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25  จ.ระนอง โดยมีผู้บังคับกองพัน (พันเอก ฐิติพงษ์ อินวะษา) และคณะ ให้การต้อนรับ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 27/5/2557 23:27:50  IP : 27.145.124.97
  เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯในการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ"สรรพศาสตร์ ตลาดวิชา การศึกษาระอง" ระหว่างวันที่ 2-4 มิ.ย. 57 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 23/5/2557 10:46:39  IP : 202.29.215.86
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูฯ ให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีผู้รับการปฐมนิเทศ 100 คน ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 15/5/2557 16:52:18  IP : 202.29.215.86
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง ขอแสดงความยินดีกับ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผ่านเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบศ.ศธ.) รุ่นที่ 4 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 5/6/2557 15:08:38  IP : 118.173.96.72
  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง เลขานุการกรรมการ อกคศ. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ อกคศ.เขตพื้นที่ มี ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการอนุมัติผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จำนวนประมาณ 100 อัตรา จะประการผลการสอบในวันที่ 2 พ.ค. 57 และเรียกรายงานตัวรับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 14-15 พ.ค. 57 ณ สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 5/2/2557 10:20:23  IP : 202.29.215.86
  สพป.ระนอง สอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน 8 วิชาเอก  มีผู้สอบผ่าน ภาค ก และภาค ข  จำนวน 433 คน และเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2557 เป็นการสอบ ภาค ค วิชาความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) โดยใช้สนามสอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ซึ่งมีผู้เข้าสอบ 100 % : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/4/2557 10:57:21  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รวมกับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ระนอง จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และเล่นน้ำสงกรานต์ ณ หน้าหอพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 4/11/2557 23:09:44  IP : 118.173.101.141
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 3/2557 ประจำเดือน มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง ก่อนการประชุมมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนและบุคลากรที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ สาระที่สำคัญของการประชุมได้แก่ ผลการสอบ O-NET การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย การเบิกจ่ายงบประมาณฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/3/2557 9:15:55  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 26 มี.ค.57 ณ สพป.ระนอง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทสยามอินโนเวชั่นมีเดียจำกัดร่วมกับ สพป.ระนอง มีผู้เข้าอบรมกว่า 100 คน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.และโรงเรียนเอกชน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/3/2557 9:11:54  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นหัวหน้าคณะนำบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา "เชี่ยวหลานเกมส์" "กีฬาประสานงาน สานสัมพันธ์อันดามันสู่อ่าวไทย" ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2557 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี  ประกอบด้วย สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1, เขต 3,สพป.ชุมพร เขต 1 ,เขต 2 และสพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 15/3/2557 10:39:18  IP : 202.29.215.86
  เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะสินไห "สินไหเกมส์" ณ โรงเรียนบ้านเกาะสินไห อ.เมือง  โดยมี รอง ผอ.สพป. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 57 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/2/2557 10:20:14  IP : 202.29.215.86
  เมื่อวันที่ 18-20 ก.พ. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี เป็นหัวหน้าคณะนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฯ จำนวน 33 รายการ      พร้อมแสดงผลงานของ นักเรียนในงานฯ สรุปผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลระดับทอง  15 รางวัล , ระดับเงิน 7 รางวัล, ระดับทองแดง 5  รางวัล เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 4 รางวัล : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค      อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/2/2557 10:07:41  IP : 202.29.215.86
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสารรงบประมาณของ สพป.ระนอง ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกิจติมาพร อ.เมืองระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/11/2557 0:53:47  IP : 118.173.100.148
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง ประจำปี 2557  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง มีโรงเรียนเอกชนทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรม การเดินขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬา และการแสดงของนักเรียน และกาารประกวดขวัญใจวันการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/11/2557 0:54:30  IP : 118.173.100.148
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3   ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อมุ่งหวังให้การดำเนินการบริหารการทดสอบทางการศึกษาฯให้ได้ตามมาตรฐานมีความโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านทุ่งหงาว อ.เมือง โรงเรียนบ้านสำนัก อ.กะเปอร์ ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 2/9/2557 9:46:45  IP : 118.173.96.218
จำนวนทั้งหมด 257 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 37634