เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง มอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีกับ นายยงยุทธ  หนูทอง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน, นายสำเนา พุ่มจันทร์ พนักงานขับรถ สพป.ระนอง ที่ขอลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ นับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/10/2557 12:00:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมปฏิบัติการด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนชั้น ป.2-3 ในโรงเรียนทุกสังกัด ระหว่างวันที่ 28 ก.ย. - 22 ต.ค. 57 : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:57:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 ต.ค.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างสรุปและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ตามแผนกลยุทธ์  โดยได้มอบให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์แต่ละมาตรฐานเขต ประชุมระดมสมอง เพื่อเสนอรายงานต่อ สพฐ.และสาธารณชน  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 20/10/2557 9:40:40  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2557 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรฯ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีให้กับ ผอ.บำรุง ฤทธิรัตน์ .ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านส้อง  จ.สุราษฎร์ธานี : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 10/8/2557 16:06:13  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง "ที่ผ่านมาแสนเหนี่อยหนักสักเพียงใด สู่เส้นชัยวันเกษียณแสนภาคภูมิ"ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์     คอนแวนชั่นระนอง มีผู้เกษียณอายุราชการ รวมจำนวน 24 ท่าน พิธีแสดงมุฑิตาจิต การมอบประกาศเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณ: พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:26:24  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มฯ ครั้งที่ 7/2557 ณ ห้องประชุมราชาวดี เฮอริเทจแกรนด์ คอนแวนชั่นระนอง สาระทีสำคัญได้แก่ การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ,รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ ,สพฐ.และจุดเน้นของ สพฐ.ฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:32:00  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 27 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา 3 องค์คณะบุคคล (คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา,คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ และคณะ ก.ต.ป.น.) เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาฯ ณ ห้องประชุมเคียงเล ระนอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของแต่องค์คณะรับทราบข้อเสนอแนะและประสานความคิดฯ : ภาพข่าว พนิตนัีนท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 30/9/2557 15:33:34  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการทราบและพิจารณาในการของการบริหารราชการ ฯ โดยมี นายสโก สกุลรัตน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานการประชุม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/9/2557 14:56:39  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ.จังหวัดระนอง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จ.ระนอง ให้กับนักเรียนร.ร.บ้านหินช้าง และ ร.ร.บ้านเขานางหงส์ รวมจำนวน 70 ทุน โดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/9/2557 12:29:39  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 25 ก.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในงานเกษียณอายุราชการของ นายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง  ในงานนี้ ผอ.เขตฯ ได้มอบประกาศเกียรติคุณ จาก สพฐ. และของที่ระลึก ให้กับ ผู้เกษียณอายุราชการ มีบุคลาากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 25/9/2557 15:22:42  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเขตฯ ในวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557  ผู้เข้าร่วมประชุม:รอง ผอ.สพป. ประธานเครือข่าย ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีประเด็นที่สำคัญเรื่องการกำหนดสถานที่แข่งขัน,การกำหนดกิจกรรม,การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ,และแนวทางการจัดการแข่งขันฯ  สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/9/2557 14:58:24  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะรอง ผอ.สพป. ผู้บริหาร ร.ร. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อาคารคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน สำหรับ สพป.ระนอง มี นายสุจินต์ เพชรสังข์ และนายวรากิจ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ระนอง เกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/9/2557 9:54:37  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียนไม่เกิน 120 คน)  จำนวน 33 แห่ง กับ 1 สาขา ตามนโยบายของ คสช. มีผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบเข้ารับฟังการชี้แจงโรงเรียนละ 2 คน  ณ สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/9/2557 14:33:49  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2557 สพป.ระนอง ได้ดำเนินการเลือกอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่นใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง ผลการรเลือกตั้ง(ไม่เป็นทางการ) ปรากฎว่า ประเภท ผู้แทนผู้บริหารฯ
หมายเลข1 นายประพาส ไชยรักษา ได้คะแนนสูงสุด ประเภทผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาฯ หมายเลข 1 นางศิริพร แสงเงิน ได้คะแนนสูงสุด : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/8/2557 10:11:47  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการจัดพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด 30 ส.ค.-3 ก.ย. 57 ณ สพป.ตาก 1 สพป.สมุสงคราม และเยี่ยมชมโครงการเรือห้องสมุดเคลื่อนที่ จ.นนทบุรี มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการบริหารจัดการองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 9/5/2557 16:50:08  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะรับการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2557 โดยสพฐ.ได้แต่งตั้ง นายสุวัฒน์ วัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ ,นางปาลิตา วิชิตกมลชัย น.สกริษฐา เจริญเลิศ จากสำนักติดตามฯ สพฐ.เป็นกรรมการในการตรวจเชิงประจักษ์ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 ณ สพป.ระนอง:ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 26/8/2557 16:02:54  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ดำเนินการรับสมัครบุคคล(ข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา)เพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาระนอง เปิดรับสัมคร ระหว่างวันที่ 18-22 ส.ค.57  (ในเวลาราชการ) และลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 7 ก.ย.57 ณ สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 24/8/2557 13:31:59  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพื่อเตรียมรับการประเมินสำนักงานเขตฯจากหน่วยงานต้นสังกัด  ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 8/5/2557 9:25:22  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนกงาง ณ โรงเรียนบ้านนกงาง มีผอ.โรงเรียน จำนวน 5 คน เข้ารับการประเมินฯ สำหรับคณะกรรมการ ประกอบด้วย สพป.ระนอง,อกคศ.เขตพื้นที่,ผู้แทนผู้ปกครอง,ผู้แทนครู,และชุมชน ผลการประเมินจะประกาศให้ทราบต่อไป : พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 29/7/2557 10:26:27  IP : 202.143.158.216
   17 มิ.ย.57 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนหลักและขนาดเล็ก 14 แห่ง รวม 91 คน เข้าร่วมฯ ดำเนินการโดยกลุ่มนโยบายและแผน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 17/6/2557 10:37:47  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 275 ย่อหน้า หน้า   [ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43642