บุคลากร
  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
  ปฏิทินการตรวจสอบ
  ข้อมูลองค์ความรู้
  ดาวน์โหลดเอกสาร
   ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
   วินัยทางงบประมาณและการคลัง
   หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ สพฐ.
   คู่มือ
   แนวทางการดำเนินงาน
   พระราชกฤษฎีกา
   ระเบียบ
   หนังสือแจ้งเวียน
   แบบฟอร์มต่าง ๆ
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 1111

 
แบบสำรวจ
สถิติเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


 ตรวจสอบโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 (23/1/2015)
  ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2557 - 22 มกราคม 2558 ผู้ตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง ได้ออกตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดตามแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 จำนวน 8 โรง    อ่านต่อ
 รับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา (13/1/2015)
  วันที่ 12 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา  จากคณะติดตาม ของ สพฐ. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง    อ่านต่อ
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน (21/12/2014)
  วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 น. นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการปัจฉิมนิเทศพร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคระนอง สาขางาน การบัญชี  อ่านต่อ
 ติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม (19/11/2014)
 ระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2557 คณะติดตามการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของ สพป.ระนอง ได้ออกติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง และให้ความช่วยเหลือ แนะนำ แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม   อ่านต่อ
ดูทั้งหมด...  
   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์
   ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ชื่อผลงาน การพัฒนาแผนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงงานของหน่วยรับตรวจ 
 
   แบบสอบถามออนไลน์
 แบบประเมินโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างและใช้งานแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมเท่านั้นเป็นผู้กรอก   ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
กรมบัญชีกลาง
สพฐ.