Login
  ภารกิจงาน
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลบุคลากร
   ผู้บริหาร
   กลุ่มงานธุรการ
   กลุ่มงานคุณภาพการศึกษา
   กลุ่มงานกิจการนักเรียน
   กลุ่มงานกิจการพิเศษ
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  ภาพกิจกรรม
  แบบฟอร์มต่างๆ
  คู่มือ ระเบียบ
   การรับรางวัลพระราชทาน
   การรับนักเรียน
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   เครือข่ายการจัดการศึกษา
   กฎกระทรวงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
   สิทธิคนพิการตามกฎหมายที่สำคัญ
   แผนการสอนแบบบูรณาการด้านยาเสพติด
   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
  ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง
เรื่องน่ารู้
สถิติเว็บไซต์
ปฏิทินกิจกรรม
ผู้ที่เกิดเดือนนี้
กลุ่มงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ข้อมูลบุคลากร  
 
  ข้อมูลบุคลากร   

หัวข้อย่อย   
นายปรีชา  บัวกิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
นายสนิท  ณ ระนอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

 
นายปรารมณ์  นาคบำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
นางวรัญญา  ยอดระบำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
 

นางเรณา  ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอรพินท์  คงทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


จำนวนทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย หน้าี่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 907