Login
  ภารกิจงาน
  วิสัยทัศน์
  ข้อมูลบุคลากร
   ผู้บริหาร
   บุคลากร
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  ภาพกิจกรรม
  แบบฟอร์มต่างๆ
  คู่มือ ระเบียบ
   การรับรางวัลพระราชทาน
   การรับนักเรียน
   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   เครือข่ายการจัดการศึกษา
   กฎกระทรวงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
   สิทธิคนพิการตามกฎหมายที่สำคัญ
   แผนการสอนแบบบูรณาการด้านยาเสพติด
   การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
   แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
  ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.ระนอง
เรื่องน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
ผู้ที่เกิดเดือนนี้
กลุ่มงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ข้อมูลบุคลากร  
 
  ข้อมูลบุคลากร   

หัวข้อย่อย   
นายปรีชา  บัวกิ่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
นายสนิท  ณ ระนอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

 
 
 
 
 
นางวรัญญา  ยอดระบำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 
นางสมลักษณ์  ชูเชื้อ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางนวลจิรา  ธรรมสิริพร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเรณา  ประสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวนงลักษณ์  ทองบางหรง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสัญญา  กวั้งซ้วน
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางกิ่งแก้ว  บำรุงรัตน์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวถลัชนันน์  อินริสพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายบารมี  บุญธรรม
เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
 
จำนวนทั้งหมด 2 หัวข้อย่อย หน้าี่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 942