เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมเตรียมงานของคณะทำงานห้องทรงงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number one) ณ จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีระนอง:ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/12/2556 12:00:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง และคณะ รับการติดตามผลการบริหารจัดการของ สพท. ครั้งที่ 1 ตามแบบติดตามและประเมินผล 5 กลยุทธ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย น.ส.ชลธิชา เจริญรัตน์วัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. น.ส.ดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 8 และ นางสดใส นิยมจันทร์ สตผ.สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/11/2556 22:34:10  IP : 118.173.108.109
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผองสพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง รายละเอียดในการประชุมฯ มีการแต่งตั้งกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมทุกสาระการเรียนรู้ การจัดทำเครื่องมือ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และการจัดสถานที่ เริ่มแข่งขัน 20 กรกฎาคม ถึง 1 กันยยายน 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/9/2556 22:16:20  IP : 118.173.109.83
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ  เชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ตามประกาศ สนง.สพฐ. ข้อ 10  (จำนวน 17 ท่าน) ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน ได้แก่ นายสะโก สกุลรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค 
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/3/2556 16:20:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมวางแผนเตรียมรับการตรวจติดตามฯ ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์ของ สพฐ. ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมี รอง ผอ.สพป.ระนอง  ผอ.กลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่าน : ภาพข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/3/2556 14:36:11  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวรายงานต่อ รอง ผวจ.ระนอง รอง ผอ.ลูกเสือจังหวัดเระนอง ประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ ค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง เนื้อที่ 22-2-12ไร่  ประธานในพิธีรับมอบกุญแจจากผู้แทนประธานเครือข่ายและส่งต่อให้กับ ผอ.สพป.ระนอง ไว้ใช้ในกิจการลูกเสือต่อไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/1/2556 16:29:00  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดทอดผ้าป่าสามัคคีอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อสมทบทุนการศึกษาและสนับสนุนค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง โดยมี ที่ปรึกษา สว.ระนอง เป็นประประธานฯ ฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีฯ โรงเรียนและหน่วยงานทางราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสมทบทำบุญได้เงินกว่า 3 แสนบาท (ไม่เป็นทางการ) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/1/2556 16:35:38  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1  โดย นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป. กล่าวรายงานฯ  มีผู้เข้าอบรม 100 คน (ครู ป.1) ณ ห้องปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/6/2556 10:14:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวว่า สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2556  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 140 คน  5 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ประถมศึกษา และปฐมวัย)  มีนโยบายว่า ต้องซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้ข้อครหา":ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/6/2556 21:14:15  IP : 118.173.109.51
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2556 ศึกษาดูงาน ณ กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฯ : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/6/2556 16:01:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"โครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 100 คน  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่  18-19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/6/2556 16:13:58  IP : 202.143.158.216
   นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ให้การต้อนรับ นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองและคณะ (เลขานุการ, ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ) ได้มาเยี่ยม สพป.ระนอง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงใน สพป.ระนอง ประกอบด้วย ผอ.สพป.ระนอง ,รอง ผอ.สพป.ระนอง , ผอ.กลุ่ม  ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/6/2556 23:21:05  IP : 118.173.101.52
  สพป.ระนอง ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคีอุปถัมภ์การศึกษา เพื่อสมทบทุนการศึกษา และสนับสนุนค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม  2556 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/6/2556 13:21:56  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง และคณะสพป.ระนอง ให้การต้อนรับคณะจาก สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 13 เขตพื้นที่) ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 115 คน โดยการนำของ  ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/6/2556 15:01:01  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 56 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล  รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพูดภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน สำหรับบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง  จำนวน  87 คน อบรมตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 56 สัปดาห์ละ 3 ชม.  โดย นายสมเกียรติ เอ่าจี่มิด และคณะ เป็นวิทยากร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/6/2556 11:08:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ในสังกัด สพป.ระนอง ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556  กิจกรรม: ภาคเช้า นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีผลการสอบ o-net สูงสุด 2 แห่ง ภาคบ่ายประชุมผอ.โรงเรียน และมอบรางวัลโรงเรียนและบุคคล ดีเด่น : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 6/6/2556 15:55:51  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 31 พ.ค. 56 ณ โรงแรมทินิดีระนอง ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 300 คน โดยใช้งบประมาณจาก สพป.ระนอง 100,000  บาท  โดยมีแนวคิดร่วมกันว่า "การศึกษาพัฒนาคน เพื่อให้คนพัฒนาชาติ" ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 6/3/2556 15:01:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดำเนินการจัดโครงการโดย นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/5/2556 16:20:17  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29  พ.ค. 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/5/2556 14:33:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการฟัง-พูด-สื่อสารบูรณาการสู่ประชาคมอาเชี่ยน นักเรียน ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง มีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส 25 แห่ง รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้ารับการอบรมฯ ดำเนินงานโดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/5/2556 10:10:31  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 274 ย่อหน้า หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43072