เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านอภิชาติ จิระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คนใหม่ ท่านโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่ และ ท่านอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/6/2556 21:57:13  IP : 118.173.102.127
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดงานมุทิตาจิต และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้กับบุคลากรสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 32 ท่าน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ภาค ภาคกลางวัน บรรยายทางวิชาการให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  มอบประกาศเกียรติคุณฯ  และแสดงมุทิตาจิต  ภาคกลางคืน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ผู้เกษียณ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/10/2556 9:53:45  IP : 202.143.158.216
   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556  คณะบุคลากรสังกัด สพป.ระนอง ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน นายปรารมณ์ นาคบำรุง /นายเด่น พูลผล  (รอง ผอ.สพป.) น.ส.นัยนา ตันติวิสุทธิ์/นางสุมิตรา สุขวิสุทธิ์ (ผอ.กลุ่ม)   เข้าลา นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เนื่องจาก เกษียณอายุราชการ ปี 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/1/2556 15:49:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ระนอง ณ สพป.ระนอง เมื่อวันที่  30 กันยายน 2556  มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ  ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/1/2556 16:20:32  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2556,แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ,นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง),การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง ภาพ/ข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/9/2556 11:58:03  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง  ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะจาก สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของ สพฐ. : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/9/2556 12:05:08  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการเปิดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ณ ห้องประชุมปะการัง สพประนอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556  มีครูผู้สอนชั้น ป.2 เข้ารับการอบมจากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดระนอง จำนวนกว่า 150 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 9/2/2556 15:19:37  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของ สพป.ระนอง  ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 56  โดยมี นางถนอมศรี โลหะกิจ และ นายนิยม ถิลเวช อดีตศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรหลักในการอบรม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/8/2556 22:52:51  IP : 118.173.107.6
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรับทราบนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในการจัดการศึกษานักเรียนต่างด้าว โดยมี ผอ.โรงเรียน 4 แห่ง  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บ้านบางนอน บ้านบางกลาง และบ้านเขานางหงส์ และคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/8/2556 14:24:10  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพประนอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา ภาคใต้ ณ สนง.กศน.จังหวัดระนอง โดยมี ดร.พวงเพชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ภาคใต้  ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผวจ.ระนอง กล่าวต้อนรับ และ นายประเสริญ บุญเรือ เลขาธิการ กศน. รายงานการดำเนินงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/8/2556 11:40:11  IP : 202.143.158.216
  นายชยพล บัวดิษ รอง.ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันฯ ได้กำหนดการจัดอบรมจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2556 ณ สพป.ระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ครูให้เป็นต้นแบบที่ดีมีศิลธรรมให้กับนักเรียน: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 8/2/2556 10:14:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ผ่านการอบรมโครงการลูกเสือสร้างสรรค์ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/7/2556 15:45:45  IP : 202.143.158.216
 
นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรของคุรุสภาในการอบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน จากโรงเรียนทุกสังกัด ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ  ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) เมืองระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/7/2556 16:55:32  IP : 118.173.101.235
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ จิตสำนึกความเป็นครู ให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมฯ  ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ครู ให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/7/2556 16:28:00  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ของ สพป.ระนอง  มีคณะกรรมการตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดและจัดทำเครื่องมือสำหรับการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์และกติกาการแข่งขันฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 15/7/2556 14:58:01  IP : 202.143.158.216
  นายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมฯ โดยได้นมัสการพระครูระณังคณารักษ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง สัมโมทนียกถา/สมาทานศีล และเปิดโครงการฯ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 มีผอ.โรงเรียนสังกัด สพฐ. สช.ครูและบุคลากรสพป.ระนอง รวม 100 คน เข้ารับการพัฒนา : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/7/2556 22:23:10  IP : 118.173.100.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการ กตปน. เพื่อ.จัดให้มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ อกตปน. ประจำปีงบประมาณ 2555 และพิจารณาร่างคำสั่งการแต่งตั้ง อกตปน. ประจำปี 2556 พร้อมทั้งร่างแบบการตรวจสอบ ติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/7/2556 22:00:40  IP : 118.173.108.141
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ของ สพป.ระนอง  ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อ.เมือง จ.ระนอง มีการจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพฐ.และสช.เข้าร่วมกิจกรรม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/12/2556 11:55:53  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมเตรียมงานของคณะทำงานห้องทรงงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number one) ณ จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีระนอง:ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/12/2556 12:00:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง และคณะ รับการติดตามผลการบริหารจัดการของ สพท. ครั้งที่ 1 ตามแบบติดตามและประเมินผล 5 กลยุทธ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย น.ส.ชลธิชา เจริญรัตน์วัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. น.ส.ดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 8 และ นางสดใส นิยมจันทร์ สตผ.สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/11/2556 22:34:10  IP : 118.173.108.109
จำนวนทั้งหมด 292 ย่อหน้า หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 45072