เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่ฯ เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 56  มีประเด็นที่เสนอเพื่อทราบได้แก่ 1) การให้เงินอุดหนุนแก่สมาชิกศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ ปี 56 2) การจัดสรรโอนเงินงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคุรุสภา และ 3) การเตรียมการจัดงานวันครู ปี 2557 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 27/11/2556 22:41:19  IP : 118.173.97.104
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเกลี่ยอัตรากำลังครูอัตราจ้าง จำนวน 54 อัตราสาขาขาดแคลนที่ผ่านการประเมินทุกคน เมื่อวันที่ 26 พ.ย.56 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 27/11/2556 22:22:34  IP : 118.173.97.104
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 จังหวัดพัทลุง "สร้างขุมทรัพย์ทางปัญญา พัฒนาเด็กใต้ ก้าวไกลสู่สากล"  โดยมี นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/11/2556 0:55:22  IP : 118.175.222.47
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะบุคลากรสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมการประชุมเสวนาการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ "การรวมพลังการยกระดับคุณภาพการศึกษา" ภาคใต้ จุดที่ 3 ณ จังหวัดนครศร๊ธรรมราช ระหว่างวันที่ 17-18 พ.ย. 56  ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช มี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการเสวนาฯ พร้อมด้วย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเสวนา : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 25/11/2556 9:36:56  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผอ.โรงเรียน สังกัด สพป.และสช. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรดีเด่นแก่ โรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 14/11/2556 15:34:34  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับ คณะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดระนอง โดยการนำของ  ว่าที่ ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ     "ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช"  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/8/2556 14:34:55  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ร.ท.เวียน แสงดี   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ ครั้งที่ 9/2556 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆที่เสนอพิจารณาโดย นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/6/2556 15:29:39  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2556 ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง มีผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1. นายประพาส ไชยรักษา  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งมะพร้าว   หมายเลข 2. นายชติ บัณฑรวรรณ ผอ.ร.ร.ระวิราษฎร์บำรุง 
 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/4/2556 10:43:14  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนกระบุรี จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายโกมาส รสเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน และ นายโอภาส ศรีเกตุ ผอ.โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/1/2556 15:10:09  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขจัดภัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556  ณ โรงเรียนบ้านขจัดภัย ซึ่งมีผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 29/10/2556 16:14:11  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมตัวแทนโรงเรียน จำนวนกว่า 50 แห่ง ที่ส่งนักเรียน (673 คน)เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63  ณ จังหวัดพัทลุง  ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556  ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/10/2556 15:28:40  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆในเรื่องเกี่ยวกับกรอบวงเงินและแนวทางดำเนินงานการขอจัดตั้งงบประมาณปี 2558 (งบลงทุน)  จำนวน 9,379,500.00 บาท : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/10/2556 11:01:38  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จากคุณนราชิต ภัทรกุลปรียา ประธานชมรมร่มไม้ และจากบริษัท PTTGC (PTT Global Chemical) จังหวัดระยอง "ร่มไม้ ร่วมปัน สานฝัน เพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนประชาอุทิศ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/10/2556 10:22:54  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องสวัสดิการ สพป.ระนอง มีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่ การจัดทำโปรแกรมงานสวัสดิการ  การขอวงเงินสินเชื่อเงินกู้ การจัดสวัสดิการที่พักค่ายลูกเสือ  ฯลฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 18/10/2556 11:05:00  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านอภิชาติ จิระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คนใหม่ ท่านโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่ และ ท่านอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/6/2556 21:57:13  IP : 118.173.102.127
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดงานมุทิตาจิต และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้กับบุคลากรสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 32 ท่าน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ภาค ภาคกลางวัน บรรยายทางวิชาการให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  มอบประกาศเกียรติคุณฯ  และแสดงมุทิตาจิต  ภาคกลางคืน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ผู้เกษียณ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/10/2556 9:53:45  IP : 202.143.158.216
   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556  คณะบุคลากรสังกัด สพป.ระนอง ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน นายปรารมณ์ นาคบำรุง /นายเด่น พูลผล  (รอง ผอ.สพป.) น.ส.นัยนา ตันติวิสุทธิ์/นางสุมิตรา สุขวิสุทธิ์ (ผอ.กลุ่ม)   เข้าลา นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เนื่องจาก เกษียณอายุราชการ ปี 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/1/2556 15:49:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ระนอง ณ สพป.ระนอง เมื่อวันที่  30 กันยายน 2556  มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ  ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/1/2556 16:20:32  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2556,แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ,นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง),การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง ภาพ/ข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/9/2556 11:58:03  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง  ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะจาก สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของ สพฐ. : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/9/2556 12:05:08  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 306 ย่อหน้า หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 47665