เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ร.ท.เวียน แสงดี   ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ.ฯ ครั้งที่ 9/2556 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆที่เสนอพิจารณาโดย นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/6/2556 15:29:39  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 ตำแหน่ง 
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2556 ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง มีผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ หมายเลข 1. นายประพาส ไชยรักษา  ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งมะพร้าว   หมายเลข 2. นายชติ บัณฑรวรรณ ผอ.ร.ร.ระวิราษฎร์บำรุง 
 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/4/2556 10:43:14  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผอ.โรงเรียนกระบุรี จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นายโกมาส รสเกิด ผอ.โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน และ นายโอภาส ศรีเกตุ ผอ.โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 11/1/2556 15:10:09  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมินวิสัยทัศน์ผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขจัดภัย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556  ณ โรงเรียนบ้านขจัดภัย ซึ่งมีผู้ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง จำนวน 9 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 29/10/2556 16:14:11  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมตัวแทนโรงเรียน จำนวนกว่า 50 แห่ง ที่ส่งนักเรียน (673 คน)เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63  ณ จังหวัดพัทลุง  ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556  ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 28/10/2556 15:28:40  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ครั้งที่ 1/2556 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มีประเด็นที่สำคัญๆในเรื่องเกี่ยวกับกรอบวงเงินและแนวทางดำเนินงานการขอจัดตั้งงบประมาณปี 2558 (งบลงทุน)  จำนวน 9,379,500.00 บาท : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 22/10/2556 11:01:38  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีรับมอบสื่อการเรียนการสอน จากคุณนราชิต ภัทรกุลปรียา ประธานชมรมร่มไม้ และจากบริษัท PTTGC (PTT Global Chemical) จังหวัดระยอง "ร่มไม้ ร่วมปัน สานฝัน เพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนประชาอุทิศ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 21/10/2556 10:22:54  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2556  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ห้องสวัสดิการ สพป.ระนอง มีคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่สำคัญหลายประเด็นด้วยกัน ได้แก่ การจัดทำโปรแกรมงานสวัสดิการ  การขอวงเงินสินเชื่อเงินกู้ การจัดสวัสดิการที่พักค่ายลูกเสือ  ฯลฯ : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : นางพนิตนันท์ เพชรนาค  วันที่ : 18/10/2556 11:05:00  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่านอภิชาติ จิระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คนใหม่ ท่านโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คนใหม่ และ ท่านอ่องจิต เมธยะประภาส รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/6/2556 21:57:13  IP : 118.173.102.127
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดงานมุทิตาจิต และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกให้กับบุคลากรสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 32 ท่าน โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ภาค ภาคกลางวัน บรรยายทางวิชาการให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ  มอบประกาศเกียรติคุณฯ  และแสดงมุทิตาจิต  ภาคกลางคืน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่ผู้เกษียณ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/10/2556 9:53:45  IP : 202.143.158.216
   เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556  คณะบุคลากรสังกัด สพป.ระนอง ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน นายปรารมณ์ นาคบำรุง /นายเด่น พูลผล  (รอง ผอ.สพป.) น.ส.นัยนา ตันติวิสุทธิ์/นางสุมิตรา สุขวิสุทธิ์ (ผอ.กลุ่ม)   เข้าลา นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เนื่องจาก เกษียณอายุราชการ ปี 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/1/2556 15:49:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.ระนอง ณ สพป.ระนอง เมื่อวันที่  30 กันยายน 2556  มีตัวแทนจากองค์กรต่างๆ  ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/1/2556 16:20:32  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ 2556,แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ,นโยบายรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(นายจาตุรนต์ ฉายแสง),การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง ภาพ/ข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/9/2556 11:58:03  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง  ผอ.สพป.ระนอง เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะจาก สพป.ระนอง เข้าร่วมกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของ สพฐ. : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/9/2556 12:05:08  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการเปิดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ณ ห้องประชุมปะการัง สพประนอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556  มีครูผู้สอนชั้น ป.2 เข้ารับการอบมจากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดระนอง จำนวนกว่า 150 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 9/2/2556 15:19:37  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของ สพป.ระนอง  ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 56  โดยมี นางถนอมศรี โลหะกิจ และ นายนิยม ถิลเวช อดีตศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรหลักในการอบรม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/8/2556 22:52:51  IP : 118.173.107.6
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรับทราบนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในการจัดการศึกษานักเรียนต่างด้าว โดยมี ผอ.โรงเรียน 4 แห่ง  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บ้านบางนอน บ้านบางกลาง และบ้านเขานางหงส์ และคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/8/2556 14:24:10  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพประนอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา ภาคใต้ ณ สนง.กศน.จังหวัดระนอง โดยมี ดร.พวงเพชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ภาคใต้  ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผวจ.ระนอง กล่าวต้อนรับ และ นายประเสริญ บุญเรือ เลขาธิการ กศน. รายงานการดำเนินงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/8/2556 11:40:11  IP : 202.143.158.216
  นายชยพล บัวดิษ รอง.ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันฯ ได้กำหนดการจัดอบรมจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2556 ณ สพป.ระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ครูให้เป็นต้นแบบที่ดีมีศิลธรรมให้กับนักเรียน: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 8/2/2556 10:14:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ผ่านการอบรมโครงการลูกเสือสร้างสรรค์ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/7/2556 15:45:45  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 300 ย่อหน้า หน้า   [ << <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 46009