เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง และคณะ รับการติดตามผลการบริหารจัดการของ สพท. ครั้งที่ 1 ตามแบบติดตามและประเมินผล 5 กลยุทธ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย น.ส.ชลธิชา เจริญรัตน์วัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. น.ส.ดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 8 และ นางสดใส นิยมจันทร์ สตผ.สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/11/2556 22:34:10  IP : 118.173.108.109
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผองสพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง รายละเอียดในการประชุมฯ มีการแต่งตั้งกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมทุกสาระการเรียนรู้ การจัดทำเครื่องมือ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และการจัดสถานที่ เริ่มแข่งขัน 20 กรกฎาคม ถึง 1 กันยยายน 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/9/2556 22:16:20  IP : 118.173.109.83
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ  เชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ตามประกาศ สนง.สพฐ. ข้อ 10  (จำนวน 17 ท่าน) ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน ได้แก่ นายสะโก สกุลรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค 
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/3/2556 16:20:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมวางแผนเตรียมรับการตรวจติดตามฯ ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์ของ สพฐ. ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมี รอง ผอ.สพป.ระนอง  ผอ.กลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่าน : ภาพข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/3/2556 14:36:11  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวรายงานต่อ รอง ผวจ.ระนอง รอง ผอ.ลูกเสือจังหวัดเระนอง ประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ ค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง เนื้อที่ 22-2-12ไร่  ประธานในพิธีรับมอบกุญแจจากผู้แทนประธานเครือข่ายและส่งต่อให้กับ ผอ.สพป.ระนอง ไว้ใช้ในกิจการลูกเสือต่อไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/1/2556 16:29:00  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดทอดผ้าป่าสามัคคีอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อสมทบทุนการศึกษาและสนับสนุนค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง โดยมี ที่ปรึกษา สว.ระนอง เป็นประประธานฯ ฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีฯ โรงเรียนและหน่วยงานทางราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสมทบทำบุญได้เงินกว่า 3 แสนบาท (ไม่เป็นทางการ) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/1/2556 16:35:38  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1  โดย นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป. กล่าวรายงานฯ  มีผู้เข้าอบรม 100 คน (ครู ป.1) ณ ห้องปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/6/2556 10:14:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวว่า สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2556  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 140 คน  5 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ประถมศึกษา และปฐมวัย)  มีนโยบายว่า ต้องซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้ข้อครหา":ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/6/2556 21:14:15  IP : 118.173.109.51
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2556 ศึกษาดูงาน ณ กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฯ : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/6/2556 16:01:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"โครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 100 คน  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่  18-19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/6/2556 16:13:58  IP : 202.143.158.216
   นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ให้การต้อนรับ นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองและคณะ (เลขานุการ, ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ) ได้มาเยี่ยม สพป.ระนอง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงใน สพป.ระนอง ประกอบด้วย ผอ.สพป.ระนอง ,รอง ผอ.สพป.ระนอง , ผอ.กลุ่ม  ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/6/2556 23:21:05  IP : 118.173.101.52
  สพป.ระนอง ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคีอุปถัมภ์การศึกษา เพื่อสมทบทุนการศึกษา และสนับสนุนค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม  2556 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/6/2556 13:21:56  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง และคณะสพป.ระนอง ให้การต้อนรับคณะจาก สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 13 เขตพื้นที่) ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 115 คน โดยการนำของ  ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/6/2556 15:01:01  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 56 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล  รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพูดภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน สำหรับบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง  จำนวน  87 คน อบรมตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 56 สัปดาห์ละ 3 ชม.  โดย นายสมเกียรติ เอ่าจี่มิด และคณะ เป็นวิทยากร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/6/2556 11:08:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ในสังกัด สพป.ระนอง ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556  กิจกรรม: ภาคเช้า นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีผลการสอบ o-net สูงสุด 2 แห่ง ภาคบ่ายประชุมผอ.โรงเรียน และมอบรางวัลโรงเรียนและบุคคล ดีเด่น : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 6/6/2556 15:55:51  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 31 พ.ค. 56 ณ โรงแรมทินิดีระนอง ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 300 คน โดยใช้งบประมาณจาก สพป.ระนอง 100,000  บาท  โดยมีแนวคิดร่วมกันว่า "การศึกษาพัฒนาคน เพื่อให้คนพัฒนาชาติ" ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 6/3/2556 15:01:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดำเนินการจัดโครงการโดย นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/5/2556 16:20:17  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29  พ.ค. 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/5/2556 14:33:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการฟัง-พูด-สื่อสารบูรณาการสู่ประชาคมอาเชี่ยน นักเรียน ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง มีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส 25 แห่ง รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้ารับการอบรมฯ ดำเนินงานโดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/5/2556 10:10:31  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง ได้พิจารณางบประมาณ 616,000 บาท จากการจัดสรรของ สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/5/2556 11:28:37  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 293 ย่อหน้า หน้า   [ << <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 45142