เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการเปิดการอบรมปฏิบัติการครูผู้สอนชั้น ป.2 การใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)  ณ ห้องประชุมปะการัง สพประนอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556  มีครูผู้สอนชั้น ป.2 เข้ารับการอบมจากโรงเรียนทุกสังกัดในจังหวัดระนอง จำนวนกว่า 150 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 9/2/2556 15:19:37  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ทรงคุณวุฒิติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ของ สพป.ระนอง  ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 56  โดยมี นางถนอมศรี โลหะกิจ และ นายนิยม ถิลเวช อดีตศึกษานิเทศก์  เป็นวิทยากรหลักในการอบรม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/8/2556 22:52:51  IP : 118.173.107.6
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นประธานในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือรับทราบนโยบายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในการจัดการศึกษานักเรียนต่างด้าว โดยมี ผอ.โรงเรียน 4 แห่ง  โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา บ้านบางนอน บ้านบางกลาง และบ้านเขานางหงส์ และคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมประชุม ณ สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/8/2556 14:24:10  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพประนอง เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์อาเชียนศึกษา ภาคใต้ ณ สนง.กศน.จังหวัดระนอง โดยมี ดร.พวงเพชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ภาคใต้  ว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผวจ.ระนอง กล่าวต้อนรับ และ นายประเสริญ บุญเรือ เลขาธิการ กศน. รายงานการดำเนินงาน วันที่ 16 สิงหาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/8/2556 11:40:11  IP : 202.143.158.216
  นายชยพล บัวดิษ รอง.ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันฯ ได้กำหนดการจัดอบรมจำนวน 5 รุ่น ตั้งแต่ วันที่ 30 กรกฎาคม - 24 กันยายน 2556 ณ สพป.ระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ครูให้เป็นต้นแบบที่ดีมีศิลธรรมให้กับนักเรียน: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 8/2/2556 10:14:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ที่ผ่านการอบรมโครงการลูกเสือสร้างสรรค์ฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556 ณ ค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/7/2556 15:45:45  IP : 202.143.158.216
 
นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้หลักสูตรของคุรุสภาในการอบรมครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ จำนวน 100 คน จากโรงเรียนทุกสังกัด ตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมฯ  ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร (พระอารามหลวง) เมืองระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/7/2556 16:55:32  IP : 118.173.101.235
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ จิตสำนึกความเป็นครู ให้ผู้เข้าปฏิบัติธรรมฯ  ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร  เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ครู ให้มีจิตสำนึกในการเป็นข้าราชการที่ดี เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/7/2556 16:28:00  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 ของ สพป.ระนอง  มีคณะกรรมการตัดสินที่ได้รับการแต่งตั้งทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ จำนวนกว่า 200 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อกำหนดและจัดทำเครื่องมือสำหรับการแข่งขันให้เป็นไปตามเกณฑ์และกติกาการแข่งขันฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 15/7/2556 14:58:01  IP : 202.143.158.216
  นายชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมฯ โดยได้นมัสการพระครูระณังคณารักษ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง สัมโมทนียกถา/สมาทานศีล และเปิดโครงการฯ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร(พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2556 มีผอ.โรงเรียนสังกัด สพฐ. สช.ครูและบุคลากรสพป.ระนอง รวม 100 คน เข้ารับการพัฒนา : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/7/2556 22:23:10  IP : 118.173.100.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการ กตปน. เพื่อ.จัดให้มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ อกตปน. ประจำปีงบประมาณ 2555 และพิจารณาร่างคำสั่งการแต่งตั้ง อกตปน. ประจำปี 2556 พร้อมทั้งร่างแบบการตรวจสอบ ติดตามฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/7/2556 22:00:40  IP : 118.173.108.141
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN DAY) ของ สพป.ระนอง  ณ โรงเรียนศรีอรุโณทัย อ.เมือง จ.ระนอง มีการจัดประกวดแข่งขันร้องเพลงอาเซียน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ และการประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในสังกัด สพฐ.และสช.เข้าร่วมกิจกรรม : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/12/2556 11:55:53  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมเตรียมงานของคณะทำงานห้องทรงงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(To Be Number one) ณ จังหวัดระนอง  เมื่อวันที่ 11กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนสตรีระนอง:ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/12/2556 12:00:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง และคณะ รับการติดตามผลการบริหารจัดการของ สพท. ครั้งที่ 1 ตามแบบติดตามและประเมินผล 5 กลยุทธ์ โดยคณะกรรมการจาก สพฐ. จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย น.ส.ชลธิชา เจริญรัตน์วัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. น.ส.ดวงแข จงเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพม.เขต 8 และ นางสดใส นิยมจันทร์ สตผ.สพฐ. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/11/2556 22:34:10  IP : 118.173.108.109
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผองสพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง รายละเอียดในการประชุมฯ มีการแต่งตั้งกรรมการตัดสินทุกกิจกรรมทุกสาระการเรียนรู้ การจัดทำเครื่องมือ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และการจัดสถานที่ เริ่มแข่งขัน 20 กรกฎาคม ถึง 1 กันยยายน 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/9/2556 22:16:20  IP : 118.173.109.83
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ  เชิญคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ตามประกาศ สนง.สพฐ. ข้อ 10  (จำนวน 17 ท่าน) ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธาน ได้แก่ นายสะโก สกุลรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค 
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/3/2556 16:20:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมวางแผนเตรียมรับการตรวจติดตามฯ ตัวชี้วัดตามกลยุทธิ์ของ สพฐ. ในวันที่ 10 กรกฏาคม 2556 โดยมีคณะกรรมการติดตามจาก สพฐ. ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมี รอง ผอ.สพป.ระนอง  ผอ.กลุ่ม และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกท่าน : ภาพข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค
 อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/3/2556 14:36:11  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กล่าวรายงานต่อ รอง ผวจ.ระนอง รอง ผอ.ลูกเสือจังหวัดเระนอง ประธานในพิธีเปิดค่ายลูกเสือฯ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 "วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ณ ค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง เนื้อที่ 22-2-12ไร่  ประธานในพิธีรับมอบกุญแจจากผู้แทนประธานเครือข่ายและส่งต่อให้กับ ผอ.สพป.ระนอง ไว้ใช้ในกิจการลูกเสือต่อไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/1/2556 16:29:00  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดทอดผ้าป่าสามัคคีอุปถัมภ์การศึกษาเพื่อสมทบทุนการศึกษาและสนับสนุนค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง โดยมี ที่ปรึกษา สว.ระนอง เป็นประประธานฯ ฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีฯ โรงเรียนและหน่วยงานทางราชการทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมสมทบทำบุญได้เงินกว่า 3 แสนบาท (ไม่เป็นทางการ) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 7/1/2556 16:35:38  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น ป.1  โดย นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป. กล่าวรายงานฯ  มีผู้เข้าอบรม 100 คน (ครู ป.1) ณ ห้องปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/6/2556 10:14:41  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 306 ย่อหน้า หน้า   [ << <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 47777