เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวว่า สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสอบแข่งขันฯ ในวันที่ 22-24 มิถุนายน 2556  ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้สมัครสอบแข่งขัน จำนวน 140 คน  5 วิชาเอก (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ประถมศึกษา และปฐมวัย)  มีนโยบายว่า ต้องซื่อสัตย์ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้ข้อครหา":ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/6/2556 21:14:15  IP : 118.173.109.51
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาและการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2556 ศึกษาดูงาน ณ กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ฯ : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/6/2556 16:01:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร"โครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว" มีนักเรียนและครูเข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 100 คน  ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่  18-19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/6/2556 16:13:58  IP : 202.143.158.216
   นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ให้การต้อนรับ นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนองและคณะ (เลขานุการ, ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ) ได้มาเยี่ยม สพป.ระนอง โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงใน สพป.ระนอง ประกอบด้วย ผอ.สพป.ระนอง ,รอง ผอ.สพป.ระนอง , ผอ.กลุ่ม  ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/6/2556 23:21:05  IP : 118.173.101.52
  สพป.ระนอง ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคีอุปถัมภ์การศึกษา เพื่อสมทบทุนการศึกษา และสนับสนุนค่ายลูกเสือ สพท.ระนอง  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง วันจันทร์ที่ 1 กรกฏาคม  2556 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 16/6/2556 13:21:56  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง และคณะสพป.ระนอง ให้การต้อนรับคณะจาก สพท.ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( 13 เขตพื้นที่) ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 115 คน โดยการนำของ  ผอ.สพป.ยะลา เขต 2  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/6/2556 15:01:01  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 56 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล  รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการพูดภาษาพม่าในชีวิตประจำวัน สำหรับบุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง  จำนวน  87 คน อบรมตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ก.ย. 56 สัปดาห์ละ 3 ชม.  โดย นายสมเกียรติ เอ่าจี่มิด และคณะ เป็นวิทยากร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/6/2556 11:08:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ ในสังกัด สพป.ระนอง ครั้งที่ 3/2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556  กิจกรรม: ภาคเช้า นำเสนอกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีผลการสอบ o-net สูงสุด 2 แห่ง ภาคบ่ายประชุมผอ.โรงเรียน และมอบรางวัลโรงเรียนและบุคคล ดีเด่น : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 6/6/2556 15:55:51  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 31 พ.ค. 56 ณ โรงแรมทินิดีระนอง ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนกว่า 300 คน โดยใช้งบประมาณจาก สพป.ระนอง 100,000  บาท  โดยมีแนวคิดร่วมกันว่า "การศึกษาพัฒนาคน เพื่อให้คนพัฒนาชาติ" ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 6/3/2556 15:01:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ดำเนินการจัดโครงการโดย นางวรรณี พุ่มสุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/5/2556 16:20:17  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 29  พ.ค. 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/5/2556 14:33:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการฟัง-พูด-สื่อสารบูรณาการสู่ประชาคมอาเชี่ยน นักเรียน ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง มีนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาส 25 แห่ง รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้ารับการอบรมฯ ดำเนินงานโดยกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/5/2556 10:10:31  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณปี 2556 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง ได้พิจารณางบประมาณ 616,000 บาท จากการจัดสรรของ สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/5/2556 11:28:37  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานศูนย์มาริสท์ มิชชั่นระนอง  ณ บ้านเลขที่ 25/26 หมู่ที่ 5 ต.บางริ้น อ.เมือง จังหวัดระนอง ซึ่งจดทะเบียนภายใต้มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ในระนอง มีการบริหารงานโดยคณะบาทหลวงแมรี่หรือมาริสท์ (Society of Mary) มีคณะบาทหลวง บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/5/2556 16:09:27  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 สพป.ระนอง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง สพป. 4 แห่ง (ระนอง ชุมพร 1 ชุมพร 2 และสุราษำร์ธานี 3) กีฬาประสานงาน ประสานใจ อ่าวไทยสู่อันดามัน  ณ สนามกีฬาเคียงเล ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง  มีการแข่งขันกีฬา 8 ประเภทกีฬา นักกีฬาจาก 4 สพป. จำนวนกว่า 300 คนเข้าร่วมการแข่งขัน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/5/2556 14:48:28  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงฯ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ เมืองระนอง เพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม ตามความต้องการของ สพป.ระนอง โดยวิทยากรและทีมการจัดอบรมฯจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 5/8/2556 10:41:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ให้การต้อนรับคณะ สพฐ. ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ระว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 ณ สพป.ระนอง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ถอดประสบการณ์ วิธีการ กระบวนการทำงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/4/2556 15:44:46  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ระนอง ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะชาวสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กว่า 50 ท่าน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/4/2556 11:31:47  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 19.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. 2555 ในการเดินทางดูกิจการภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2556 และได้ส่งมอบให้กับ นายวิรัช พัวพันธ์     ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เพื่อนำไปซื้ออุกรณ์การศึกษาต่อไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/4/2556 11:55:43  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ระนอง ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมืองระนอง จังงหวัดระนอง มีข้าราชการครูฯ เข้ารับการอบรม รวม 25 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/4/2556 11:42:51  IP : 61.7.175.29
จำนวนทั้งหมด 306 ย่อหน้า หน้า   [ << <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 47677