เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2556
   ค่านิยมร่วม
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ประชุมประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการทุกชุด ตามประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/8/2556 16:27:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการอวยพรปีใหม่ จาก ผอ.ร.ร.บ้านเชี่ยวเหลียง  ผอ.ร.ร.อนุบาลกดิจติมาพร(เอกชน) นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง มูลนิธิฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/7/2556 14:48:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางริ้น  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/3/2556 23:22:38  IP : 118.173.108.25
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการเข้าอวยพรปีใหม่จาก คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะนักเรียน คณะครู  คณะผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดระนอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/4/2556 11:56:27  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา สมาคมทักษิณนิวยอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 10 ทุนๆละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่มีบิดา มารดา ญาติ ในการเลี้ยงดูและที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/12/2555 14:27:30  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับบุคลากรใน สพป.ระนอง จัดงานต้อนรับปี 2556 ณ ไอเฟสอินน์ระนอง มีการมอบของขวัญปีใหม่ และร่วมฉลองส่งท้ายปี 2555 รับ ปี 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/12/2555 12:04:33  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2556 จากผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ห่วยงานในภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงแรมทีนิดีระนอง  สหกรณืออมทรัพย์ครูระนอง ประธานเครือข่ายที่ 1 และคณะ  ประธานเครือข่ายที่ 7และคณะ ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านสำนัก  ผอ.โรงเรียนบ้านบางปรุ  ผอ.โรงเรียนบ้านด่าน และ ผอ.โรงเรียนยบ้านภูเขาทอง และจากคณะต่าง ๆ: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/3/2556 23:05:56  IP : 118.173.108.25
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4  (ละอุ่นก้าวหน้า) อำเภอละอุ่น  ประจำปีการศึกษา 2555  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลละอุ่น  มีโรงเรียนในเครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 8 โรงเรียน โดยมี นายสาคร พัฒนา ผอ.โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ประธานเครือข่ายที่ 4 และคณะ  ให้การต้อนรับ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/12/2555 15:24:06  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 7/2555  มี นายสุรพล สุวัติกุล ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ ฯ เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/12/2555 10:39:43  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาฯ เพื่อเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรรั้ง สพป.ระนอง ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภาฯ ประธานเครือข่ายฯ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มฯ และหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/12/2555 9:45:45  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวของสถานศึกษาจังหวัดระนองเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มปริมาณนักศึกษาอาชีวเกษตรรุ่นใหม่ สู่สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมี นายจำนงค์ พูลภักดี ผอ.วษ.ระนอง รายงานต่อประธานในพิธีเปิดฯ  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/12/2555 11:15:11  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมต.ศธ. เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62  ณ บริเวณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำหรับ สพป.ระนอง นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนนำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน 563 คน พร้อมทั้งมอบหมายให้โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ นำเสนอกระบวนการจัดทำซาลาเปาทับหลี และโรงเรียนบ้านภูเขาทอง นำเสนอการจัดทำลูกปัดทดแทน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 23/12/2555 23:01:20  IP : 118.173.103.75
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 (คอดอดกระ) ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2555  ณ  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ อ.กระบุรี จ.ระนอง  โดยมี นายโอกาส ศรีเกตุ ผอ.ร.ร.ทับหลีสุริยวงศ์ ในฐานะประธานเครือข่ายที่ 7 และคณะผู้บริหารในเครือข่ายให้การต้อนรับ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/12/2555 9:21:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/11/2555 9:24:56  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพร  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ ถนนเพิ่มผล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนอง กว่า 120 หน่วยงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/5/2555 22:36:32  IP : 118.173.102.244
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.ระนอง ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธานในพิธีฯ ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/5/2555 13:07:30  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง โดยมี รอง ผอ.สพป.ระนอง /ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีฯ กว่า 100 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/4/2555 9:58:52  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สอน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง ทั้ง 13 ศูนย์ โดยการประสานงานของนายปรารมณ์ นาคบำรุง รอง ผอ.สพป.ระนอง ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/1/2555 14:56:44  IP : 118.173.106.69
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดประชุม ครั้งที่ 11/2555 โดยมี นายสโก สกุลรัตน์ เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญได้แก่การดำเนินการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/1/2555 8:35:18  IP : 118.173.106.69
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง  จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม และโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก อ.สุขสำราญ ตามแผนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกแห่ง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/11/2555 22:09:28  IP : 118.173.107.137
จำนวนทั้งหมด 256 ย่อหน้า หน้า   [ << <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 36972