เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดอบรมการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงฯ ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ เมืองระนอง เพื่อพัฒนาครูตามสมรรถนะให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม ตามความต้องการของ สพป.ระนอง โดยวิทยากรและทีมการจัดอบรมฯจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 5/8/2556 10:41:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ให้การต้อนรับคณะ สพฐ. ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา ระว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2556 ณ สพป.ระนอง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ถอดประสบการณ์ วิธีการ กระบวนการทำงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/4/2556 15:44:46  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ระนอง ให้การต้อนรับ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะชาวสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กว่า 50 ท่าน ในการเดินทางมาศึกษาดูงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/4/2556 11:31:47  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 19.00 น. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รับมอบเงินจำนวน 50,000 บาท จากคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. 2555 ในการเดินทางดูกิจการภาคใต้ ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2556 และได้ส่งมอบให้กับ นายวิรัช พัวพันธ์     ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะช้าง เพื่อนำไปซื้ออุกรณ์การศึกษาต่อไป : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/4/2556 11:55:43  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2556 นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.ระนอง ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อำเภอเมืองระนอง จังงหวัดระนอง มีข้าราชการครูฯ เข้ารับการอบรม รวม 25 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/4/2556 11:42:51  IP : 61.7.175.29
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556  ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 345/2556   เพื่อดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระราชดำริทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/4/2556 14:24:57  IP : 202.143.158.216
  ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มีนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 9 ราย : ภาพข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/4/2556 16:01:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง  ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ครั้งที่ 2/2556  ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/4/2556 15:30:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เดินทางไปต่างประเทศทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ เพื่อเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชีย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2556 ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/4/2556 14:06:00  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ชาว สพป.ระนอง ร่วมต้อนรับและเชียร์นักแข่งจักรยานทางไกลนานาชาติ ระยะทาง 999 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ The Pricess Maha, Chakri Sirindhorn's  Cup  Tour  of  Thailand 2013  มีนักปั่นน่องเหล็กจากทั่วโลกร่วมแข่งขันกว่า 300 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/5/2556 10:15:12  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และแหล่งเรียนรู้ ในบริเวณพื้นที่ของ สพป.ระนอง กว่า 50 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 15:17:23  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556  สพป.ระนอง จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมี ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 14:19:43  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีนายสุรพล สุวัตถิกุล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง ในการนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการทุกท่านเนื่องจากจากครบวาระฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 13:01:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 โรงเรียน ในการพัฒนาครูตามแนวทาง Browser in Service ประจำปี 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/3/2556 14:39:35  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง  และคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการสังกัด สพป.ระนอง วางพวงหรีดและคารวะศพ นายพรพจน์ กังวาล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง  ณ ศาลาวัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรดมะเร็งตับและลำไส้ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/3/2556 14:10:34  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง พลังนิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/3/2556 15:09:31  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 56  ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/3/2556 11:30:22  IP : 202.143.158.216
  นายสุวพงศ์ กิติพัฒนพิบูลย์ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทับไชยาพัฒนา จากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต และได้ส่งมอบให้กับ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ณ โรงเรียนทับไชยาพัฒนา อ.ละอุ่น : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/3/2556 11:07:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 120 คน ทั้งโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/3/2556 13:47:51  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.(ภาคใต้) ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และเป็นประธานในการประชุมฯ ผู้แทนจากวิทยาลัย โรงเรียนที่ดำเนินการกู้เงินยืมเรียนฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/6/2556 14:48:21  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 291 ย่อหน้า หน้า   [ << <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 44997