เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2556
   ค่านิยมร่วม
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง และคณะชาว สพป.ระนอง รับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เดินทางมาส่ง บุคลากร (ศึกษานิเทศก์) มาช่วยราชการ ณ สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/11/2555 20:51:57  IP : 118.173.102.77
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน ของสังกัด สพป.ระนอง ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเป็นการกลั่นกรองการขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 34 ตำแหน่ง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/11/2555 10:48:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการบริหารการศึกษาตามกลยุทธ์ ของ สพป.ระนอง ประจำปีงบประมาณ 2555  เพื่อจัดทำรายงานสู่สาธารณชน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 โดยมีกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ ฯ : ภาพข่าว พนิตนัีนท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/11/2555 21:07:46  IP : 118.173.111.228
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารฯ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุมทุกแห่ง เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 และมีการมอบเกียรติบัตร : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/11/2555 21:18:39  IP : 118.173.105.84
  เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนองและคณะ เข้าคารวะ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ  ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง เวลา 13.20 น. : ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/11/2555 20:51:07  IP : 118.173.111.1
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กรรมการและเลขานุการ ใน อ.ก.ค.ศ. สพป.ระนอง ดำเนินการจัดการเลือกตั่งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู สายประถมศึกษา ตำแหน่งที่ว่าง  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555   ณ สพป.ระนอง ผลการเลือกตั้งฯ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ เบอร์ 1  นายเฉลิมชัย สิทธิพร  ครูโรงเรียนบ้านสองแพรก :  พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/11/2555 20:47:55  IP : 118.173.111.1
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำบุคลากร สพป.ระนอง รายงานการตรวจฯติดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกมล ศิริบรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ในการตรวจราชการ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 17/11/2555 22:48:34  IP : 1.0.207.200
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเตรียมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2556  ในวันที่ 15 พ.ย. 55 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/11/2555 15:46:49  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหาร ในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมแสดงความดี ท่านกมล รอดคล้าย ผู้ตรวจราชการฯ  ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองเลาธิการ กพฐ. ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ข่าว ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/11/2555 11:29:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและ ผอ.สพม.ทั่วประเทศ ครั้งที่่ 4/2555 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งนำคณะเข้ารับรางวัลชมเชยการส่งเสริมสนับสนุนกิจการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2555 :ข่าว ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/11/2555 15:20:52  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง รับการติดตามและประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ จาก สพฐ.ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ 3 ท่าน คือ นายชูชาติ ทรัพย์มาก  ประธานกรรมการ นางปลิดา วิชิตกมลชัย กรรมการ และนางสุนีย์ สิทธิธนะ กรรมการและเลขานุการ ณ สพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/6/2555 10:57:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ระยะที่ 2 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 1,080 เครื่อง สังกัด จำนวน 235 เครื่อง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค     อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 15:38:41  IP : 202.143.158.216
  ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ แจ้งว่า มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ และต้องพิจารณาหลายเรื่อง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 12:11:46  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/1/2555 12:02:09  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ขอแสดงความยินดี กับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้าง คนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2555  ที่ นายปรารมณ์ นาคบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ในนามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 15:15:26  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดประชุมบุคลาากรในสังกัด สพป.ระนอง เพื่อวางแผนเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง  ภาพข่าว : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 14:23:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ดร.ชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง นางสาวนัยนา ตันติวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มฯ และบุคคลากรทุกคน รวมจำนวน 13 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินฯ ตามตัวชี้วัดที่กลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 16:07:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. นำเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.ชาญณรงค์ คงอินทร์ นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต เป็นจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กับครอบครัว : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 11:14:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะข้าราชการ ครู นักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม  และวางพวงมาลา  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางจังหวัดระนองเก่า) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค สพป.ระนอง  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 23/10/2555 12:04:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง (ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง) ดำเนินการจัดสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ ณ สพป.ระนอง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายในสังกัด โดยรับผิดชอบในการสร้างอาคารที่พัก จำนวน 7 หลัง จากวัสดุที่รื้อถอนอาคารเรียน บ้านพักครู  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/10/2555 13:35:03  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 256 ย่อหน้า หน้า   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 37400