เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556  ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 345/2556   เพื่อดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามพระราชดำริทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 19/4/2556 14:24:57  IP : 202.143.158.216
  ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง มอบหมายให้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร นักเรียนรับพระราชทานทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง มีนักเรียนเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 9 ราย : ภาพข่าว พนิตนันท์  เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/4/2556 16:01:01  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง  ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ครั้งที่ 2/2556  ในวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/4/2556 15:30:29  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เดินทางไปต่างประเทศทัศนศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิสัยทัศน์ เพื่อเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชีย ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน 2556 ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระนอง จำกัด : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/4/2556 14:06:00  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. ชาว สพป.ระนอง ร่วมต้อนรับและเชียร์นักแข่งจักรยานทางไกลนานาชาติ ระยะทาง 999 กิโลเมตร ชิงถ้วยพระราชานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ The Pricess Maha, Chakri Sirindhorn's  Cup  Tour  of  Thailand 2013  มีนักปั่นน่องเหล็กจากทั่วโลกร่วมแข่งขันกว่า 300 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/5/2556 10:15:12  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และแหล่งเรียนรู้ ในบริเวณพื้นที่ของ สพป.ระนอง กว่า 50 ไร่ โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 15:17:23  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556  สพป.ระนอง จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมี ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 14:19:43  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีนายสุรพล สุวัตถิกุล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง ในการนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการทุกท่านเนื่องจากจากครบวาระฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 13:01:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 โรงเรียน ในการพัฒนาครูตามแนวทาง Browser in Service ประจำปี 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/3/2556 14:39:35  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง  และคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการสังกัด สพป.ระนอง วางพวงหรีดและคารวะศพ นายพรพจน์ กังวาล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง  ณ ศาลาวัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรดมะเร็งตับและลำไส้ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/3/2556 14:10:34  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง พลังนิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/3/2556 15:09:31  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 56  ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/3/2556 11:30:22  IP : 202.143.158.216
  นายสุวพงศ์ กิติพัฒนพิบูลย์ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทับไชยาพัฒนา จากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต และได้ส่งมอบให้กับ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ณ โรงเรียนทับไชยาพัฒนา อ.ละอุ่น : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/3/2556 11:07:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 120 คน ทั้งโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/3/2556 13:47:51  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.(ภาคใต้) ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และเป็นประธานในการประชุมฯ ผู้แทนจากวิทยาลัย โรงเรียนที่ดำเนินการกู้เงินยืมเรียนฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/6/2556 14:48:21  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวต้อนรับคณะคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต(ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง หาดใหญ่ และพัทลุง) ในพิธีเปิดโครงการ"ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มอ.5 วิทยาเขต" ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนทับไชยาพัฒนาที่ประสบอุบัติเหตุอัคคีภัย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/6/2556 15:12:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง  สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/5/2556 10:17:47  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดแถลงข่าวการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 25 แห่ง ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง (ออกข่าวท้องถิ่น TV IPM ช่อง 226 ระนองแชลแนล) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/4/2556 14:49:10  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ จากการขอใช้บัญชีจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และสพป.ราชบุรี เขต 1 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/1/2556 14:36:28  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง และสังกัด เอกชน และผู้บริหารการศึกษา สพป.ระนอง ศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ(สพป.พัทลุง เขต 2) และชมแหล่งเสรษฐกิจอาเชียนชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/1/2556 11:39:41  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 306 ย่อหน้า หน้า   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 47644