เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวต้อนรับคณะคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต(ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง หาดใหญ่ และพัทลุง) ในพิธีเปิดโครงการ"ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มอ.5 วิทยาเขต" ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนทับไชยาพัฒนาที่ประสบอุบัติเหตุอัคคีภัย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/6/2556 15:12:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง  สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/5/2556 10:17:47  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดแถลงข่าวการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 25 แห่ง ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง (ออกข่าวท้องถิ่น TV IPM ช่อง 226 ระนองแชลแนล) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/4/2556 14:49:10  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ จากการขอใช้บัญชีจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และสพป.ราชบุรี เขต 1 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/1/2556 14:36:28  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง และสังกัด เอกชน และผู้บริหารการศึกษา สพป.ระนอง ศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ(สพป.พัทลุง เขต 2) และชมแหล่งเสรษฐกิจอาเชียนชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/1/2556 11:39:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับดูแลประสานงาน และพิจารณาให้สถานศึกษาเข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ สพป.ระนอง ครั้งที่ 1/2556  ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง มีคณะกรรมการทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/2/2556 11:47:43  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ณ สนามสอบโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนบ้านบางกลาง และโรงเรียนบ้านบางริ้น เพื่อดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบของแต่ละสนามสอบ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/2/2556 21:27:13  IP : 118.173.99.66
  สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และองค์กรต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายของสพป.ระนอง ขณะนี้ อาคารที่พัก (Shelter) ในรูปแบบรีสอร์ท หลังแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการดำเนินการก่อสร้างและรับผิดชอบโดย.. เครือข่ายที่ 1 และเครือข่ายที่ 3 :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/2/2556 21:04:34  IP : 118.173.99.66
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2556  โดยมีโรงเรียนเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จำนวน 35 โรงเรียน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 20/2/2556 16:08:53  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2556  ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการฯเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมสวัสดิการ สพป.ระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ นำเรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา ตามรายละเอียด : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 20/2/2556 15:48:47  IP : 202.143.158.216
  นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง 2556  ณ โรงยิมเนเชี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  กิจกรรมภาคเช้า ตักบาตรอาหารแห้ง  พิธีการเปิดงานฯ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อุปการคุณ ครูและนักเรียนดีเด่น  การเสวนาทางวิชาการ และการแสดงของนักเรียน ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 2/12/2556 11:23:08  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (ใหม่) ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 6  ราย( 3 สาขาวิชาเอก ได้แก่  วิชาวิทยาศาสตร์ ,วิชาการประถมศึกษา และวิชาเอกทั่วไป)  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 2/5/2556 9:24:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จัดงานวันครูปี 2556  วันพุธที่ 16 มกราคม 2556 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ณ โรงยิมเนเซียมเฉลิมพระเกียรติ  อบจ.ระนอง โดย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีฯ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมกว่า 2,000  คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/1/2556 11:28:49  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วย ดร.ชยพล บัวดิษ รองผอ.สพป.(รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล) ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ระนอง วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ  สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/1/2556 14:53:48  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะบุคลากรของ สพป.ระนอง และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาฯ อวยพรปีใหม่ ผู้บริหารระดับสูงใน สพฐ. ประกอบด้วย เลขาธิการ กพฐ. (ดร.ชินภทัร ภูมิรัตน ) รอง เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการอาชีวศึกษา  ผอ.สพร.  และผู้ตรวจราชการ สพฐ. ณ กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 11  มกราคม 2556  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 13/1/2556 15:29:49  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ประชุมประธานกรรมการและเลขานุการกรรมการทุกชุด ตามประกาศคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ณ ห้องโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/8/2556 16:27:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการอวยพรปีใหม่ จาก ผอ.ร.ร.บ้านเชี่ยวเหลียง  ผอ.ร.ร.อนุบาลกดิจติมาพร(เอกชน) นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง มูลนิธิฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/7/2556 14:48:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางริ้น  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/3/2556 23:22:38  IP : 118.173.108.25
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการเข้าอวยพรปีใหม่จาก คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะนักเรียน คณะครู  คณะผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดระนอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/4/2556 11:56:27  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา สมาคมทักษิณนิวยอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 10 ทุนๆละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่มีบิดา มารดา ญาติ ในการเลี้ยงดูและที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/12/2555 14:27:30  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 291 ย่อหน้า หน้า   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 44994