เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556  สพป.ระนอง จัดประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมี ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 14:19:43  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีนายสุรพล สุวัตถิกุล เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง ในการนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการทุกท่านเนื่องจากจากครบวาระฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/4/2556 13:01:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการฯและผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 10 โรงเรียน ในการพัฒนาครูตามแนวทาง Browser in Service ประจำปี 2556 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ อ.เมือง ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 4/3/2556 14:39:35  IP : 202.143.158.216
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง  และคณะผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการสังกัด สพป.ระนอง วางพวงหรีดและคารวะศพ นายพรพจน์ กังวาล สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดระนอง  ณ ศาลาวัดสุวรรณคีรีวิหาร อำเมือง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรดมะเร็งตับและลำไส้ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/3/2556 14:10:34  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2556 เรื่อง พลังนิทานกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/3/2556 15:09:31  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาฯ ของสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 56  ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/3/2556 11:30:22  IP : 202.143.158.216
  นายสุวพงศ์ กิติพัฒนพิบูลย์ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนทับไชยาพัฒนา จากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต ตามโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต และได้ส่งมอบให้กับ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ณ โรงเรียนทับไชยาพัฒนา อ.ละอุ่น : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/3/2556 11:07:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวนกว่า 120 คน ทั้งโรงเรียนของภาครัฐและเอกชน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/3/2556 13:47:51  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กยศ.(ภาคใต้) ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และเป็นประธานในการประชุมฯ ผู้แทนจากวิทยาลัย โรงเรียนที่ดำเนินการกู้เงินยืมเรียนฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/6/2556 14:48:21  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง กล่าวต้อนรับคณะคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต(ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ตรัง หาดใหญ่ และพัทลุง) ในพิธีเปิดโครงการ"ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มอ.5 วิทยาเขต" ในการสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนทับไชยาพัฒนาที่ประสบอุบัติเหตุอัคคีภัย : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/6/2556 15:12:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัสดุของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง  สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/5/2556 10:17:47  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปิดแถลงข่าวการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 25 แห่ง ณ ห้องประชุมโกมาซุม สพป.ระนอง (ออกข่าวท้องถิ่น TV IPM ช่อง 226 ระนองแชลแนล) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/4/2556 14:49:10  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุใหม่ จากการขอใช้บัญชีจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 และสพป.ราชบุรี เขต 1 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/1/2556 14:36:28  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง และสังกัด เอกชน และผู้บริหารการศึกษา สพป.ระนอง ศึกษาดูงานฯ ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนบ้านเกาะเสือ(สพป.พัทลุง เขต 2) และชมแหล่งเสรษฐกิจอาเชียนชายแดนไทย-มาเลเซีย จังหวัดสตูล : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 3/1/2556 11:39:41  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบ กำกับดูแลประสานงาน และพิจารณาให้สถานศึกษาเข้าร่วมการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ สพป.ระนอง ครั้งที่ 1/2556  ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง มีคณะกรรมการทุกสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/2/2556 11:47:43  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ณ สนามสอบโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 โรงเรียนบ้านบางกลาง และโรงเรียนบ้านบางริ้น เพื่อดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบของแต่ละสนามสอบ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/2/2556 21:27:13  IP : 118.173.99.66
  สพป.ระนอง ได้ดำเนินการสร้างค่ายลูกเสือและแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษา ครู นักเรียน และองค์กรต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ โดยได้รับความร่วมมือจาก เครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายของสพป.ระนอง ขณะนี้ อาคารที่พัก (Shelter) ในรูปแบบรีสอร์ท หลังแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากการดำเนินการก่อสร้างและรับผิดชอบโดย.. เครือข่ายที่ 1 และเครือข่ายที่ 3 :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 21/2/2556 21:04:34  IP : 118.173.99.66
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2556  โดยมีโรงเรียนเสนอโครงการขอสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว จำนวน 35 โรงเรียน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 20/2/2556 16:08:53  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2556  ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการฯเป็นประธานในการประชุม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมสวัสดิการ สพป.ระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ นำเรื่องเสนอเพื่อทราบ และพิจารณา ตามรายละเอียด : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 20/2/2556 15:48:47  IP : 202.143.158.216
  นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนจังหวัดระนอง 2556  ณ โรงยิมเนเชี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง  กิจกรรมภาคเช้า ตักบาตรอาหารแห้ง  พิธีการเปิดงานฯ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อุปการคุณ ครูและนักเรียนดีเด่น  การเสวนาทางวิชาการ และการแสดงของนักเรียน ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 2/12/2556 11:23:08  IP : 202.143.158.216
จำนวนทั้งหมด 300 ย่อหน้า หน้า   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 46086