เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการอวยพรปีใหม่ จาก ผอ.ร.ร.บ้านเชี่ยวเหลียง  ผอ.ร.ร.อนุบาลกดิจติมาพร(เอกชน) นายกสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง มูลนิธิฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/7/2556 14:48:02  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง เข้าอวยพรปีใหม่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางริ้น  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/3/2556 23:22:38  IP : 118.173.108.25
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการเข้าอวยพรปีใหม่จาก คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะนักเรียน คณะครู  คณะผู้บริหารหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดระนอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ระนอง :ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/4/2556 11:56:27  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา สมาคมทักษิณนิวยอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา  จำนวน 10 ทุนๆละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ให้กับนักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง ซึ่งเป็นนักเรียนที่ไม่มีบิดา มารดา ญาติ ในการเลี้ยงดูและที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/12/2555 14:27:30  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับบุคลากรใน สพป.ระนอง จัดงานต้อนรับปี 2556 ณ ไอเฟสอินน์ระนอง มีการมอบของขวัญปีใหม่ และร่วมฉลองส่งท้ายปี 2555 รับ ปี 2556 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/12/2555 12:04:33  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง รับการเข้าอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2556 จากผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา ห่วยงานในภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากโรงแรมทีนิดีระนอง  สหกรณืออมทรัพย์ครูระนอง ประธานเครือข่ายที่ 1 และคณะ  ประธานเครือข่ายที่ 7และคณะ ตัวแทนจากโรงเรียนบ้านสำนัก  ผอ.โรงเรียนบ้านบางปรุ  ผอ.โรงเรียนบ้านด่าน และ ผอ.โรงเรียนยบ้านภูเขาทอง และจากคณะต่าง ๆ: ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 1/3/2556 23:05:56  IP : 118.173.108.25
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 4  (ละอุ่นก้าวหน้า) อำเภอละอุ่น  ประจำปีการศึกษา 2555  ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลละอุ่น  มีโรงเรียนในเครือข่ายฯ เข้าร่วมการแข่งขัน 8 โรงเรียน โดยมี นายสาคร พัฒนา ผอ.โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ประธานเครือข่ายที่ 4 และคณะ  ให้การต้อนรับ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 27/12/2555 15:24:06  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 7/2555  มี นายสุรพล สุวัติกุล ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่ ฯ เป็นประธานในการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/12/2555 10:39:43  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาฯ เพื่อเตรียมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 57 ประจำปี 2556 "เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู" ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรรั้ง สพป.ระนอง ประกอบด้วย คณะกรรมการคุรุสภาฯ ประธานเครือข่ายฯ รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่มฯ และหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 26/12/2555 9:45:45  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวของสถานศึกษาจังหวัดระนองเพื่อสนับสนุนโครงการเพิ่มปริมาณนักศึกษาอาชีวเกษตรรุ่นใหม่ สู่สถาบันการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง โดยมี นายจำนงค์ พูลภักดี ผอ.วษ.ระนอง รายงานต่อประธานในพิธีเปิดฯ  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 25/12/2555 11:15:11  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมต.ศธ. เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62  ณ บริเวณสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำหรับ สพป.ระนอง นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนนำนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมแข่งขัน 563 คน พร้อมทั้งมอบหมายให้โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ นำเสนอกระบวนการจัดทำซาลาเปาทับหลี และโรงเรียนบ้านภูเขาทอง นำเสนอการจัดทำลูกปัดทดแทน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 23/12/2555 23:01:20  IP : 118.173.103.75
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 7 (คอดอดกระ) ครั้งที่ 17  ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2555  ณ  โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ อ.กระบุรี จ.ระนอง  โดยมี นายโอกาส ศรีเกตุ ผอ.ร.ร.ทับหลีสุริยวงศ์ ในฐานะประธานเครือข่ายที่ 7 และคณะผู้บริหารในเครือข่ายให้การต้อนรับ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 14/12/2555 9:21:25  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานประชุมตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/11/2555 9:24:56  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน พุ่มทอง) จุดเทียนชัยถวายพระพร  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ ถนนเพิ่มผล หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองระนอง ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดระนอง กว่า 120 หน่วยงาน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/5/2555 22:36:32  IP : 118.173.102.244
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง พร้อมด้วยคณะข้าราชการ สพป.ระนอง ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555  ณ โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดย ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  เป็นประธานในพิธีฯ ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/5/2555 13:07:30  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุม สพป.ระนอง โดยมี รอง ผอ.สพป.ระนอง /ผอ.กลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมพิธีฯ กว่า 100 คน : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/4/2555 9:58:52  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาบุคลากร ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ผู้สอน ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตชายแดนไทย-พม่า จังหวัดระนอง ทั้ง 13 ศูนย์ โดยการประสานงานของนายปรารมณ์ นาคบำรุง รอง ผอ.สพป.ระนอง ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/1/2555 14:56:44  IP : 118.173.106.69
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดประชุม ครั้งที่ 11/2555 โดยมี นายสโก สกุลรัตน์ เป็นประธานในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ซึ่งมีประเด็นที่สำคัญได้แก่การดำเนินการพิจารณาการย้ายข้าราชการครู : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 12/1/2555 8:35:18  IP : 118.173.106.69
  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนอง  จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านควนไทรงาม และโรงเรียนบ้านบางกล้วยนอก อ.สุขสำราญ ตามแผนการตรวจเยี่ยมโรงเรียนครบทุกแห่ง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/11/2555 22:09:28  IP : 118.173.107.137
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง และคณะชาว สพป.ระนอง รับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ที่เดินทางมาส่ง บุคลากร (ศึกษานิเทศก์) มาช่วยราชการ ณ สพป.ระนอง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 28/11/2555 20:51:57  IP : 118.173.102.77
จำนวนทั้งหมด 275 ย่อหน้า หน้า   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 43638