เข้าสู่ระบบ

  ประวัติ ผอ.สพป.ระนอง
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  องค์คณะบุคคล
   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
   คณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2556
   ค่านิยมร่วม
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง
  หนังสือเชิญประชุม
  แจ้งข่าวการอบรม สัมนา..
  แจ้งความต้องการ
  เอกสารเผยแพร่(Download)
  สมัครสมาชิก
  หัวข้อที่ดูแล/อนุมัติเนื้อหา
  เผยแพร่ผลงานวิชาการ/บทคัดย่อ
  นวัตกรรมทางการศึกษาดีเด่น
  หนังสือราชการแจ้งโรงเรียน
Vote & Poll
Download เอกสารต่างๆ


Download เอกสารประกอบการสอนและคู่มือการใช้งานต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 
  คู่มือสำหรับ Portal Admin             
  คู่มือการใช้งาน BU Admin 
  คู่มือการใช้งาน COPs 
  คู่มือการใช้งาน Blog  
 
viewbranch
หน้าแรก  หน้าแรก  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง  
 
  กิจกรรม ผอ.สพป.ระนอง   
เนื้อหา   
  นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ระนอง รับการติดตามและประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ จาก สพฐ.ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ 3 ท่าน คือ นายชูชาติ ทรัพย์มาก  ประธานกรรมการ นางปลิดา วิชิตกมลชัย กรรมการ และนางสุนีย์ สิทธิธนะ กรรมการและเลขานุการ ณ สพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2555 : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/6/2555 10:57:44  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  เป็นประธานในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) ระยะที่ 2 ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จำนวน 1,080 เครื่อง สังกัด จำนวน 235 เครื่อง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค     อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 15:38:41  IP : 202.143.158.216
  ร.ท.เวียน แสงดี ประธานอนุกรรมการ ฯ เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมพรรั้ง สพป.ระนอง ในการประชุมฯ ครั้งนี้ นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เลขานุการ อ.ก.ค.ศ.ฯ แจ้งว่า มีเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ และต้องพิจารณาหลายเรื่อง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/2/2555 12:11:46  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการและศึกษานิเทศก์ เรื่อง การเร่งรัดยกระดับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด สพป.ระนอง : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 11/1/2555 12:02:09  IP : 202.143.158.216
  สพป.ระนอง ขอแสดงความยินดี กับรางวัล"หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลเสริมสร้าง คนดีมีคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2555  ที่ นายปรารมณ์ นาคบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง  ในนามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดระนองผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับฯ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 15:15:26  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง จัดประชุมบุคลาากรในสังกัด สพป.ระนอง เพื่อวางแผนเตรียมการรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาา ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมปะการัง สพป.ระนอง  ภาพข่าว : พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 30/10/2555 14:23:35  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในการประชุมบุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย ดร.ชยพล บัวดิษ รอง ผอ.สพป.ระนอง นางสาวนัยนา ตันติวิสุทธิ์ ผอ.กลุ่มฯ และบุคคลากรทุกคน รวมจำนวน 13 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินฯ ตามตัวชี้วัดที่กลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 16:07:57  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. นำเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.ชาญณรงค์ คงอินทร์ นักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ที่ได้รับอุบัติเหตุจากไฟฟ้าดูดจนเสียชีวิต เป็นจำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการปลอบขวัญให้กับครอบครัว : ข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/10/2555 11:14:23  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะข้าราชการ ครู นักเรียนในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคม  และวางพวงมาลา  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (ศาลากลางจังหวัดระนองเก่า) : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค สพป.ระนอง  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 23/10/2555 12:04:07  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง (ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง) ดำเนินการจัดสร้างค่ายลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ในพื้นที่กว่า 50 ไร่ ณ สพป.ระนอง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้ง 9 เครือข่ายในสังกัด โดยรับผิดชอบในการสร้างอาคารที่พัก จำนวน 7 หลัง จากวัสดุที่รื้อถอนอาคารเรียน บ้านพักครู  : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 22/10/2555 13:35:03  IP : 202.143.158.216
  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เวลา 19.30 น. นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุลากรทางการศึกษา ลูกจ้างในสังกัด สพป.ระนอง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดศพ เด็กชายชาญณรงค์ คงอินทร์ นร.ชั้น ป.6 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์  ที่ได้รับอุบัติเหตุถูกกระแสไฟฟ้าดูดในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรี่ยนในการไปแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้; ภาพข่าว ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล   อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:24:50  IP : 118.173.103.194
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานรับเงินร่วมสมทบทำบุญศพของ เด็กชายชาญณรงค์ คงอินทร์  นร.ชั้นป.6 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ที่ได้รับอุบัติเหตุกระแสไฟฟ้าดูดถึงแก่ชีวิต ณ สถานที่จัดมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ  เพื่อคัดเลือกตัวแทนของ สพป.ระนอง แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62 ณ จังหวัดภูเก็ต  ซึ่งขณะนี้ได้รับเงิน ประมาณ 120,330 บาท ภาพข่าว : ภิญโญ ปิยะภิญโญวุฒิกุล อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:41:54  IP : 118.173.103.194
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด  ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา  ณ สพป.ระนอง ระหว่างวันที่ 11-12 ตุลาคม 2555  โดย นางสิรินทร วงศ์ตระกูล รอง ผอ.สพป.ระนอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ มีผู้เข้ารับการอบรมฯ 130 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค    อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 18/10/2555 22:40:05  IP : 118.173.103.194
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555  นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ระนอง "นักเรียนระนองก้าวล้ำ นำหน้าสู่อาเชียน 58" ณ โรงเรียนชาติเฉลิม อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/12/2555 10:53:14  IP : 202.143.158.216
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ได้จัดงานมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ สพป.ระนอง " นักเรียนระนองก้าวล้ำ นำหน้าสู่อาเชียน 58" ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2555  ณ โรงเรียนชาติเฉลิม อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/9/2555 23:30:47  IP : 118.173.107.73
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง  นำคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการในสังกัด สพป.ระนอง เข้าร่วมงานเสี้ยงส่ง นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.ระนอง เดินทางไปรับตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ณ โรงยิมเนเซี่ยมเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555  : ภาพข่าวโดย... พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/9/2555 23:32:50  IP : 118.173.107.73
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านชาคลี (อ.กะเปอร์) และโรงเรียนบ้านบางมัน(อ.สุขสำราญ) เพื่อติดตามการอ่านการเขียนของนักเรียน  ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน สภาพของโรงเรียน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคคลากรทางการศึกษา : ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/2/2555 23:26:04  IP : 118.173.111.47
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สพป.ระนอง หลักสูตรศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนชั้น ป.1 รุ่นที่ 1 เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 5(อ.กะเปอร์) และ เครือข่ายที่ 6 (อ.สุขสำราญ) ระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านด่าน อ.กะเปอร์ ; ภาพข่าว พนิตนันท์ เพชรนาค อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 10/2/2555 22:52:02  IP : 118.173.111.47
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555 นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง บรรยายธรรม " ครูกับธรรมะ " ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร(พระอารามหลวง) วัดหน้าเมือง ตามโครงการศีลธรรมนำการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจากสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 100 คน และจาก สพม.ที่ 14 จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 130 คน กำหนดการปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2555      อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/9/2555 20:26:50  IP : 1.0.202.96
  นายปรีชา บัวกิ่ง ผอ.สพป.ระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา หลักสูตรเจ้าหน้าที่ ICT และครูคอมพิวเตอร์ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา  รุ่นที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2555 จำนวน 3 วัน โดยมี นายสุชล ภู่ไชยเจริญ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ  อ่านต่อ
โดย : พนิตนันท์  วันที่ : 29/9/2555 18:27:33  IP : 118.173.106.153
จำนวนทั้งหมด 246 ย่อหน้า หน้า   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 30316